Bättre skogsgas med ny teknik

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Forskningsresultat från Mittuniversitet visar att andelen oönskade biprodukter vid tillverkning av syntesgas från biomassa kan minska kraftigt. Det öppnar nya möjligheter för produktion av biodrivmedel baserad på restprodukter från skogs- och massaindustrin.

Förgasningstekniken innebär att drivmedel kan produceras genom att biomassa förgasas under hög temperatur och ibland högt tryck. Gasen som bildas kan resultera i olika ”gröna” bränslen och kemikalier i både flytande form och gasform. Något som drastiskt skulle kunna minska koldioxidutsläppen jämfört med fossila bränslen. 

För att tekniken ska kunna kommersialiseras krävs en enkel, tillförlitlig och billig omvandlingsprocess som bildar en hög andel vätgas och kolmonoxid producerad med en hög verkningsgrad. En viktig fråga för framgång är en låg andel oönskade biprodukter i processen, framförallt tjära och metan. 

Doktoranden Kristina Göransson redovisar i en ny avhandling att halterna av tjära och metan kan minskas avsevärt med hjälp av ett nytt katalytiskt reformeringssteg integrerat i förgasningsprocessen. Halterna av tjära har mer än halverats och metan har i stort sett halverats med hjälp av så kallad intern katalytisk reformering.

- Målsättningen är att närma sig en kommersiell teknik för att kunna framställa gröna kemikalier som t.ex. drivmedel från biomassa och på så sätt kunna bidra till att vi lämnar vårt beroende av fossila bränslen så som Näringsdepartementets utredning ”Fossilfrihet på väg” önskar, säger Kristina Göransson.

Vid Mittuniversitetet finns en forskargrupp som har en pilotanläggning i Härnösand för forskning inom produktion av syntetiskt drivmedel av biomassa som t.ex. skogs- och industrirester. I den indirekta fluidbäddsförgasaren har tester av reformeringssteget genomförts och de goda resultaten av försöken har lett till en ansökan om europeiskt patent för tekniken.

- Det här kan vara ett steg på vägen mot att nå en kommersiell förgasningsteknik. Det finns många tänkbara användningsområden för den här typen av drivmedel – inte minst för tunga landtransporter, sjöfart och flyg där det idag är svårt att hitta alternativa bränslen, säger Kristina Göransson.

 

Annons
Annons

Publicerad:
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons