Bättre resultat för Sveaskog

30 oktober 2018 Sveaskogs rörelseresultat ökade med elva procent  under perioden januari – september. Detta trots lägre leveransvolymer och kostnader för skogsbränder.

Rörelseresultatet nådde 1 031 miljoner kronor jämfört med 933 miljoner för samma period i fjol. Ökningen möjliggjordes tack vare högre virkespriser.  Under perioden minskade nämligen leveransvolymerna och bolaget fick dessutom ökade kostnader på 30 miljoner på grund av sommarens bränder. För Sveaskogs del uppskattas den brandskadade arealen till 4 000 hektar.

”Vi har ett fortsatt bra marknadsläge med ökande priser på våra produkter vilket har påverkat resultatet positivt. Besvärliga produktionsförhållanden under både vintern och sommaren har dock påverkat såväl avverkningskostnaderna som leveranserna från egen skog negativt. Vi har i de flesta fall klarat leveranserna till våra kunder men med en högre andel externt anskaffad råvara där marginalerna är lägre än för den egna skogen”,  säger Sveaskogs vd P-O Wedin i en kommentar.

Nettoomsättningen uppgick till 5 076 miljoner kronor, att jämföras med 4 593 miljoner under samma period i fjol.  Totalt uppgick Sveaskogs försäljning av skogsråvara under januari – september till 8,1 miljoner kubikmeter fast mått under bark. Motsvarande siffra i fjol var 8 miljoner kubikmeter. I år kom dock en lägre andel från egen skog: 4,6 miljoner kubikmeter fast mått under bark jämfört med 4,9 miljoner kubikmeter 2017.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb