Bättre resultat för Sveaskog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Sveaskogs rörelseresultat ökade med elva procent  under perioden januari – september. Detta trots lägre leveransvolymer och kostnader för skogsbränder.

Rörelseresultatet nådde 1 031 miljoner kronor jämfört med 933 miljoner för samma period i fjol. Ökningen möjliggjordes tack vare högre virkespriser.  Under perioden minskade nämligen leveransvolymerna och bolaget fick dessutom ökade kostnader på 30 miljoner på grund av sommarens bränder. För Sveaskogs del uppskattas den brandskadade arealen till 4 000 hektar.

Annons
Annons

”Vi har ett fortsatt bra marknadsläge med ökande priser på våra produkter vilket har påverkat resultatet positivt. Besvärliga produktionsförhållanden under både vintern och sommaren har dock påverkat såväl avverkningskostnaderna som leveranserna från egen skog negativt. Vi har i de flesta fall klarat leveranserna till våra kunder men med en högre andel externt anskaffad råvara där marginalerna är lägre än för den egna skogen”,  säger Sveaskogs vd P-O Wedin i en kommentar.

Nettoomsättningen uppgick till 5 076 miljoner kronor, att jämföras med 4 593 miljoner under samma period i fjol.  Totalt uppgick Sveaskogs försäljning av skogsråvara under januari - september till 8,1 miljoner kubikmeter fast mått under bark. Motsvarande siffra i fjol var 8 miljoner kubikmeter. I år kom dock en lägre andel från egen skog: 4,6 miljoner kubikmeter fast mått under bark jämfört med 4,9 miljoner kubikmeter 2017.

 

 

Publicerad:
 • ”Särintressen styr inte rapportering om klimatnytta”

  DEBATT. Varken Bo Hektor eller andra skogsintresserade klimatvänner behöver känna någon oro över att Sveriges rapportering av utsläpp och upptag från skog- och markanvändningssektorn påverkas av särintressen; skriver Mattias Lundblad och  Hans Petersson, SLU, i en replik.
 • Annons
 • Rätt blandad skog växer bättre

  Blandskogar kan ge bättre trädtillväxt, mer biologisk mångfald, mer bär och vilt samt ett rikare friluftsliv. Men det gäller att blanda rätt.
 • Nu stämmer Södra staten

  Södra bistår två markägare med en stämningsansökan riktad mot staten. Bakgrunden är att Skogsstyrelsen stoppat en avverkning på deras skogsfastighet utanför Åseda i Uppvidinge kommun, utan kompensation.  
 • Annons
 • ”Stoppad inventering riskerar exporten”

  Om inte den landsomfattande nyckelbiotopsinventeringen återupptas sätts hela skogsnäringens framtid på spel, skriver mångåriga skogsanalytikern och tidigare SLU-professorn Sten Nilsson på SvD Debatt.
 • Skogsägare fick rätt mot staten

  Skogsägarna som stämde staten när de hindrades att avverka och nekades ersättning, har fått rätt. Staten ska betala över 18 miljoner kronor till flera markägare, enligt en dom i mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt.
 • Annons