Bättre resultat för Sveaskog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Sveaskogs rörelseresultat ökade med elva procent  under perioden januari – september. Detta trots lägre leveransvolymer och kostnader för skogsbränder.

Rörelseresultatet nådde 1 031 miljoner kronor jämfört med 933 miljoner för samma period i fjol. Ökningen möjliggjordes tack vare högre virkespriser.  Under perioden minskade nämligen leveransvolymerna och bolaget fick dessutom ökade kostnader på 30 miljoner på grund av sommarens bränder. För Sveaskogs del uppskattas den brandskadade arealen till 4 000 hektar.

Annons
Annons

”Vi har ett fortsatt bra marknadsläge med ökande priser på våra produkter vilket har påverkat resultatet positivt. Besvärliga produktionsförhållanden under både vintern och sommaren har dock påverkat såväl avverkningskostnaderna som leveranserna från egen skog negativt. Vi har i de flesta fall klarat leveranserna till våra kunder men med en högre andel externt anskaffad råvara där marginalerna är lägre än för den egna skogen”,  säger Sveaskogs vd P-O Wedin i en kommentar.

Nettoomsättningen uppgick till 5 076 miljoner kronor, att jämföras med 4 593 miljoner under samma period i fjol.  Totalt uppgick Sveaskogs försäljning av skogsråvara under januari - september till 8,1 miljoner kubikmeter fast mått under bark. Motsvarande siffra i fjol var 8 miljoner kubikmeter. I år kom dock en lägre andel från egen skog: 4,6 miljoner kubikmeter fast mått under bark jämfört med 4,9 miljoner kubikmeter 2017.

 

 

Publicerad:
 • ”Vi kan lära av inventeringar från förr”

  FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR. När Per Hultengård städar lådor hittar han en högaktuell broschyr om nyckelbiotoper – från 1993. Allting går igen, konstaterar han. Men det finns den del vi kan lära från förr.
 • Annons
 • SKOGEN

  Nu utvecklas fjärrstyrda skotare

  Nu satsas 20 miljoner på utveckling av självstyrande skogsmaskiner. På sikt ska de kunna fjärrstyras från kontoret.
 • David Hopkins

  Brittisk bransch brydd över Brexit

  EUROPA För två år sedan ansåg de flesta att ett brittiskt utträde ur EU utan något avtal med unionen vore galenskap, men med sex månader kvar ser det ut att kunna hända, befarar David Hopkins, chef för den brittiska branschorganisationen Timber Trade Federation (TTF).
 • Annons
 • Auktion gav rekordbidrag till cancerforskning

  Olofsfors fortsätter att auktionera ut ett rosa skogsmaskinband till förmån för forskning om bröstcancer. Årets auktion gav 155 000 kronor
 • Tomas Sundström

  Sommarens bränder skapade rusning

  NEDRINGD. När sommarens skogsbränder rasade ringde hundratals skogsägare till Dalarnas försäkringsbolag och ville försäkra sin skog, men många av dem fick ställa sig på väntelista. 
 • Annons