Bättre resultat för Sveaskog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Sveaskogs rörelseresultat ökade med elva procent  under perioden januari – september. Detta trots lägre leveransvolymer och kostnader för skogsbränder.

Rörelseresultatet nådde 1 031 miljoner kronor jämfört med 933 miljoner för samma period i fjol. Ökningen möjliggjordes tack vare högre virkespriser.  Under perioden minskade nämligen leveransvolymerna och bolaget fick dessutom ökade kostnader på 30 miljoner på grund av sommarens bränder. För Sveaskogs del uppskattas den brandskadade arealen till 4 000 hektar.

Annons
Annons

”Vi har ett fortsatt bra marknadsläge med ökande priser på våra produkter vilket har påverkat resultatet positivt. Besvärliga produktionsförhållanden under både vintern och sommaren har dock påverkat såväl avverkningskostnaderna som leveranserna från egen skog negativt. Vi har i de flesta fall klarat leveranserna till våra kunder men med en högre andel externt anskaffad råvara där marginalerna är lägre än för den egna skogen”,  säger Sveaskogs vd P-O Wedin i en kommentar.

Nettoomsättningen uppgick till 5 076 miljoner kronor, att jämföras med 4 593 miljoner under samma period i fjol.  Totalt uppgick Sveaskogs försäljning av skogsråvara under januari - september till 8,1 miljoner kubikmeter fast mått under bark. Motsvarande siffra i fjol var 8 miljoner kubikmeter. I år kom dock en lägre andel från egen skog: 4,6 miljoner kubikmeter fast mått under bark jämfört med 4,9 miljoner kubikmeter 2017.

 

 

Publicerad:
 • Granbarkborren värsta skadegöraren

  Skadorna på skogen ökade kraftigt under förra året på grund av torka och värme. Mest omfattande skador orsakades av granbarkborren.
 • Annons
 • Skogsskador gör att fler vill avverka

  Storm och barkborre har satt avtryck i avverkningsanmälningarna. Arealen som skogsägare anmälde ökade med 16 procent i mars jämfört med motsvarande månad 2018. 
 • Stormvirke räddas genom utskeppning

  Stormen Alfrida i början av januar fällde minst en halv miljon kubikmeter skog varav det mesta i Uppland. Tack vare ett omfattande samarbete kan nu utskeppningarna av stormvirke börja.
 • Annons
 • ”Den svenska skogen –  bioekonomins välsignelse”

  Den hållbara svenska skogen är en välsignelse när vi tar ett steg framåt för att ställa om till bioekonomi. Det sa näringsminister Ibrahim Baylan när han inledningstalade på Bioekonomiskt forum i Stockholm.
 • Gnagskador från kronhjort

  Så mycket kostar hjorten

  VERKTYG. Med den nya appen Kronhjortsskador kan man beräkna kostnaden för dessa djurs barkgnag på granskog. 
 • Annons