Bättre miljöbetyg vid avverkningar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
skördare
Södra tar allt större miljöhänsyn vid slutavverkning, visar ett ”grönt” bokslut. Foto: Jesper Andersson, Södra.
Andelen godkända slutavverkningsområden hos Södras medlemmar har ökat från 72 till 92 procent sedan 2010, visar föreningens så kallade gröna bokslut för 2015. Samtidigt har kvaliteten på hänsyn i de godkända områdena blivit högre.

- Betygen stiger på vår miljöhänsyn. I Södra har vi jobbat systematiskt med naturvård i 20 år, bland annat genom att utbilda våra skogliga tjänstemän och de avverkningsentreprenörer som arbetar åt oss, och vi ser nu resultatet av det, säger Södra Skogs miljöchef Tomas Rahm i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

En aspekt som mäts i Södras gröna bokslut är död ved. Död ved ger förutsättningar för mycket annat liv i skogen. En ny sammanställning av forskning om högstubbar genomförd av Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, visar att högstubbar är viktiga för den biologiska mångfalden och till och med gynnar vissa hotade insektsarter. Det gröna bokslutet visar att Södra är bra på att leva upp till kraven på att i samband med slutavverkning både spara befintlig död ved i form av exempelvis torrträd, och att skapa ny död ved genom att ställa högstubbar.

- Vi har gått ifrån att 2010 ha omkring 70 procent godkända slutavverkningsområden när det gäller aspekten död ved till att idag leva upp till kraven i nästan samtliga fall, säger Tomas Rahm.

Hur väl hänsyn har tagits till kantzoner mot exempelvis vatten och våtmarker i samband med avverkningarna är en annan aspekt som kontrolleras i det gröna bokslutet. Resultatet för 2015 visar att hela 97 procent av de undersökta slutavverkningsområdena hade godkänt på denna aspekt jämfört med 86 procent 2010.

Södra gör varje år ett grönt bokslut. Interna revisorer kontrollerar då hur drygt 150 slutavverkningar och lika många gallringar lever upp till skogscertifieringssystemen PEFC:s och FSC:s krav på generell hänsyn vid slutavverkningar och gallringar, samt hur man följer egna policyer och rutiner för miljöhänsyn. Syftet med bokslutet är att få ett underlag till fortlöpande förbättringar av hänsynsarbetet.

Varje år genomförs även externa revisioner av certifieringsorganet DNV-GL.

 

Publicerad:
 • Studie ser tveksam nytta med barkborrefällor

  Det är tveksamt om granbarkborrefällor minskar angreppen på den närliggande skogen enligt en ny studie.
 • Annons
 • Förlust ”som väntat” för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Det första rörelseresultat efter fusionen visar en förlust på 95 miljoner. "Helt enligt förväntningarna", kommenterar Norra Skog.
 • Trävaruexport i särklass under pandemiåret

  Exportvärdet för svenska trävaror ökade med elva procent medan den totala varuexporten minskade med sex procent under 2020, enligt Skogsindustrierna.
 • Annons
 • ”Det är skillnad mellan skog och virke”

  Kategorier: SKOGENdebatt, Leif Öster
  SKOGENdebatt. I skogsnäringens stora PR-kampanj påstås att vi har dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan. Det är ett vilseledande budskap, anser skogsbrukare och turistföretagare Leif Öster.
 • Många vill gå skogsutbildning

  Intresset för skogliga utbildningar är rekordstort, enligt såväl Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som Ryssbygymnasiet utanför Växjö.
 • Annons