Bättre information från forskningen

15 januari 2010 SLU:s forskningsinformation och kontakt med övriga samhället är för dålig.

En utvärdering visar att folk ute i näringslivet inte är nöjda. Därför gör SLU nu ett omtag inom det man kallar för samverkan.

— Jag tillsätter nu en vicerektor för samverkan nästa år och inrättar samverkanstjänster, säger rektor Lisa Sennerby Forsse. Det är tjänster där forskare på upp till halvtid får arbeta med de här frågorna.

Text: Bengt Ek bengt@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb