Bättre ersättning för naturvårdsavtal

14 juli 2009 Ersättningen för naturvårdsavtal ska bli "attraktivare" enligt regeringens proposition "Hållbart skydd av naturområden".

Dessutom ska även länsstyrelsen upprätta dessa frivilliga avtal med markägarna. Tidigare var det bara Skogsstyrelsens uppgift. Med en till myndighet blir det fler naturvårdsavtal, resonerar regeringen.

Den nya naturvårdspolitiken innehåller också en modell för avtal som gäller naturvården på en hel fastighet. Därtill ska avtalen tillämpas på fler sätt än i dag: Det blir fler möjligheter att utforma avtalens längd och hur ersättning ska betalas ut.

Text: Bengt Ek bengt@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb