Båtpendlare i händelsernas centrum

Bild för Lars Åkerman Written by Lars Åkerman On the
Inga-Lena Alm-Larsson
Inga-Lena Alm-Larsson bor på Visingsö och jobbar på Skogsstyrelsen i Jönköping.
FÖRNYELSE. Skogstjänstemännens roll förändras snabbt och samtidigt ska många nyanlända sysselsättas. Inga-Lena Alm-Larsson har hamnat på en händelserik arbetsplats.

Sveriges skogsmyndighet och dess anställda möter just nu stora förändringar och därmed nya krav. Det innebär också utmaningar för Inga-Lena Alm-Larsson, ny hr-chef på Skogsstyrelsen.

Annons
Annons

Hr står för human resources eller personalresurser och titeln motsvarar äldre tiders personalchef eller personal­direktör.
– Nu är begreppet vidgat och arbetet med personal handlar inte bara om att anställa någon. En person på en hr-avdelning måste arbeta aktivt för att ­stödja cheferna i alla delar som att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare, säger Inga-Lena Alm-Larsson. 

Även när de ska sluta ska de få en positiv bild. 
– Alla ska tycka att Skogs­styrelsen är en himla bra arbetsplats.
Förändringen för en med­arbetare på Skogsstyrelsen går snabbt i dag. Digitaliseringen kommer att förändra många arbetsrutiner. Inga-Lena tar exemplet drönare som gör det möjligt att besöka skogen från kontoret. Då gäller det att ­försäkra att kompetensen finns. För tio år sedan var det fortfarande rutin att tjänstemännen besökte skogarna och dess ägare. 
– Vi måste alltså stödja befintlig personal i dess utveckling och se till att rätt personal rekryteras och att rätt kompetens finns. Jag tycker att jag omger mig med öppna och förändringsbenägna anställda här på Skogsstyrelsen. 

Inga-Lena är 56 år och har ­hunnit med att arbeta med ­personalfrågor på en rad offentliga institutioner och myndigheter. Hon kommer närmast från landstinget i Region Jönköping, men:
– Jag längtade tillbaka till ett statligt jobb. På kommuner och landsting finns politikerna nära och vill gärna lägga sig i och ta politiska hänsyn. Det kan bli knepigt när förutsättningarna plötsligt ändras. Inom en statlig myndighet är reglerna tyd­liga och det är lättare att arbeta långsiktigt. 
Den största uppgiften som Inga-Lena och Skogsstyrelsen står inför just nu är regeringsuppdraget att skapa arbete för framför allt 1 500 nyanlända. 
Dessa människor är ofta stadsbor och inte så vana vid skog. De ska också lära sig svenska och förstå hur det svenska samhället fungerar. Uppdraget från regeringen innebär även att få in fler kvinnor i de gröna näringarna.

Till det ska myndigheten ­an­ställa cirka 150 nya med­-arbe­tare. Hälften ska vara arbets­ledare och den andra hälften skogskonsulenter. 
Inga-Lena är uppvuxen i Karlstad utan direkt skogligt påbrå, men nu bor hon på Visingsö och i alla fall nära lite skog. Hon säger att det är en livsstil att pendla och beskriver det som krångligt men charmigt att kombinera cykelturen till färjan och sedan buss eller bil vidare till jobbet Jönköping.
– Jag hämtar energi i skogen genom promenader och svamp­plockning. Innan  stormarna Gudrun och Per drabbade Visingsö fanns där en fin gammal skog med många skogsstigar och gott om svamp. Nu står där en ung lövskog som håller på att växa till sig och tioåriga ­granar och tallar står på rad som på plantager.

De första åren efter att hennes familj köpte det gamla huset från slutet av 1800-talet var det vedhuggning som gällde för vedpannan i källaren. Nu är den ersatt av bergvärme och en myskamin har ersatt kakel­ugnarna, som var utrivna när huset köptes. Anna-Lenas familj är den tredje ägaren av huset och mycket fanns att göra. 

SKOGEN 5/2018

 

Publicerad:
Bild för Lars Åkerman
Lars Åkerman
Frilansjournalist
 • Väntad nedgång för Sveaskog

  Kategorier: Sveaskog
  Sveaskogs operativa rörelseresultat sjönk med 28 procent för årets nio första månader jämfört med samma period förra året.
 • Annons
 • Sänkt rörelseresultat men ökade leveranser för Mellanskog

  Kategorier: Mellanskog
  När Mellanskog summerar årets tre första kvartal syns en ökning i omsättning och leveranser men ett minskat rörelseresultat.
 • Minusresultat för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Nybildade Norra Skog belastades med omstruktureringskostnader och gjorde en förlust på 33 miljoner före skatt.
 • Annons
 • Kraftigt resultatfall för Södra

  Kategorier: Södra
  Lägre priser på avsalumassa tyngde Södras kvartalsresultat. Detta trots högre leveransvolymer av huvudprodukterna jämfört med i fjol.
 • Ungskogsröjning ökar

  Allt större areal sköts i den brukade skogen. Det gäller framför allt genom röjning. Plantering ökar också, men knappast med contortatall som dalar i popularitet.
 • Annons