”Bästa styrmedlet nämns inte”

11 april 2016 DEBATT För en tid sedan presenterades 2016 års uppföljning av de 16 miljökvalitetsmålen som ska vara uppnådda 2020. Endast två av dem bedöms möjliga att uppnå.

Men det starkaste styrmedlet av alla, skogsägarnas motivation, nämns överhuvudtaget inte, skriver Marianne Eriksson, styrelseledamot i Föreningen Skogen.

Riksskogstaxeringens siffror på ökade arealer gammal skog, lövrik skog och död ved verkar man ta med en klackspark i uppföljningen. Att fler av skogens fågelarter ökar än minskar nämns i förbifarten. Men någon tydlig riktning anses det inte vara.

Att utveckla de skogspolitiska styrmedlen är receptet för att nå längre skriver man i uppföljningen. Det starkaste styrmedlet av alla, skogsägarnas motivation, nämns överhuvudtaget inte.

Läs Marianne Erikssons blogg

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb