Bäst bekämpa borre i juni

7 maj Det är särskilt viktigt att bekämpa granbarkborrar i juni. Då är trädet som mest försvagat samtidigt som en andra svärmning inleds, visar en ny avhandling.

Bäst bekämpa borre i juni
Åttatandad granbarkborre. Foto: Bosse Backström, SKOGENbild.

Efter årets första svärmning är det inte ovanligt att granbarkborren anlägger en syskonkull. Det sker oftast i juni.

Forskaren Petter Öhrn visar i sin doktorsavhandling vid SLU att det just då är särskilt viktigt att leta efter färska angrepp i skogarna. Tillkomsten av nya borrar sammanfaller nämligen med att granens försvarsförmåga är som lägst.

I avhandlingen redogörs för hur granens motståndskraft varierar över säsongen beroende på vattentillgång och tillväxtrymt. I juni växer trädet som mest samtidigt som det har minst förmåga att stå emot angrepp.

Barkborren borrar sig genom barken för att föröka sig där.  Vid massangrepp, det vill säga då många borrar samtidigt under en kort period, kan barkborren övervinna försvaret även hos levande träd. Till sin hjälp har den svampar som angriper trädets försvarssystem.

Torkstressade skogar har sämre förmåga att stå emot och det krävs färre borrningar för att döda trädet. Petter Öhrn visar att nedsättningen varar även året efter svår torka.

Träd som torkstressades under den rekordvarma sommaren 2018 var fortfarande nedsatta året efter medan återhämtning märktes 2021.

I avhandlingen påpekas också att det förändrade klimatet, med torka och barkborreutbrott, minskar kolinlagringen i Europas skogar.

Läs mer hos Skogforsk

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb