Barrskog avverkas för att ge plats åt ädellöv

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
I de sedan länge skyddade skogarna på östra Kullaberg i Skåne kommer länsstyrelsen att avverka en stor mängd planterad gran och lärk och ersätta med ädellöv.
Det är Länsstyrelsen i Skåne som beslutat att avverka inplanterad gran och lärk för att gynna trädslag som bok, ek, lind, skogslönn och ask. De ädla lövträden har sin naturliga utbredning i Skåne, uppger myndigheten.
Samtidigt kommer även brynen att ses över för att bli artrika. Man ska röja runt gamla träd med vida kronor för att släppa fram ljus. Andelen död ved ska också ökas av naturvårdsskäl. 
Östra Kullaberg har varit reservat sedan 1965 och Natura-2000-område sedan 2004. Arbetet inleds i slutet av september och pågår under ett halvår.

 

Annons
Annons

– På sina ställen innebär det ganska omfattande insatser. Vi arbetar med skogsmaskiner och fäller flera hundra träd, utspritt på olika områden. I ett område mellan Larås och södra änden av Djupadal tas större bestånd med gran och lärk ned. En del arbeten sker nära stigarna. Under den här tiden är det viktigt att tänka på säkerheten. Vi vill verkligen att alla respekterar de avspärrningar som Länsstyrelsen sätter upp, säger Pernilla Olsson, naturvårdsförvaltare för Kullaberg  på Länsstyrelsen Skåne, i ett pressmeddelande.
Avverkningarna är inte helt okontroversiella.
– Vi är medvetna om att många besökare på Kullaberg uppskattar och använder gran- och lärkskogen. Men när det gäller naturvärdena och den biologiska mångfalden är ädellövskogen oerhört mycket mer värdefull. När vi fäller och transporterar bort granen och lärken blir det en del tomma ytor och slitet och skräpigt på stigarna, och det kan se tråkigt ut i början. Vi kommer att återställa med nya ädellövträd och på ett par års sikt kommer östra Kullaberg bli artrikare, vackrare och ännu mer fantastisk att vistas på, säger Pernilla Olsson. 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Hjälp till att göra rutan säker

  Kör du skogsmaskin och har råkat ut för att säkerhetsrutan oväntat spricker? I så kan din erfarenhet bidra till att lösa ett mysterium - och minska risken för olyckor.
 • Annons
 • ”Prispress kan blåsa bort ungas framtidstro”

  SKOGENdebatt. Jag fick förfrågan om att skriva en krönika om ungas framtidstro inom skogsmaskinsbranschen. Sanningen är att den är ljus idag – men kan vara bortblåst i morgon. Det skriver Julia Björnfot, lärare på naturbruksgymnasium.
 • Arvsmassa hos granbarkborre kartlagd

  Forskare har lyckats kartlägga granbarkborrens hela arvsmassa. Det är ett viktigt steg mot effektiv, artspecifik bekämpning av skadegöraren.
 • Annons
 • Virkesmätning med AI får grönt ljus

  Kategorier: virkesmätning, Biometria, Asta
  Biometria inför nu AI som ett ordinarie inslag i virkesmätningen på vissa mottagningsplatser. På sikt leder det till sänkta kostnader för kunderna, uppger de.
 • Så stort är hyggesfritt skogsbruk

  För första gången har Skogsstyrelsen tagit fram statistik över hyggesfritt skogsbruk. Den visat att det bedrevs på 644 000 hektar förra året.
 • Annons