Barkning i reservat måste göras grundligt

17 februari 2009 Om man barkar stormfällen i naturreservat måste man göra det grundligt. För barkborren trivs under den del av barken som lämnas kvar på stammen.

Länsstyrelserna i Hallands- och Jönköpings län har provat två typer av barkningar i stormdrabbade naturreservat. Målet var att minska förökningen av granbarkborrar.

En del av träden randbarkades: hela remsor av bark sågades bort med hjälp av motorsåg. Andra träd behandlades genom torkkapning, då ränder av barken sågas bort, ränder som inte är mycket bredare än kedjan på motorsågen.

På uppdrag av länsstyrelserna har Niklas Björklund vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala utvärderat de båda typerna av barkningar. Det visade sig att granbarkborrarna kan utnyttja de kvarvarande barkremsorna effektivt både
vid randbarkning och torkkapning.

Studien visar alltså att den huvudsakliga bekämpningseffekten åstadkoms genom att den tillgängliga barkytan reduceras, inte genom att virket torkar.

Länsstyrelsernas försök genomförders som en följd av stormarna Gudrun (2005) och Per (2007). Då stormfälldes större volymer gran i naturreservat inom ett stort område i södra Götaland. Eftersom det ofta finns föreskrifter som förbjuder uttag av stormfällda träd i naturskyddade områden
fanns det ett behov av alternativa giftfria åtgärder
för att förhindra storskaliga angrepp av framförallt insekten granbarkborre. Förhoppningen var att hitta en metod där granbarkborren bekämpades men det stormfällda virket kunde ligga kvar i enlighet med gällande föreskrifter.

Henrik Malm, handläggare på Länsstyrelsen i Hallands län menar att det är viktigt att dra lärdom av den praktiska kunskapen som byggts upp efter stormåren.

– Vad gäller bekämpningen av granbarkborrar är studien en viktig pusselbit som ger oss vägledning för hur vi på ett miljövänligt och skonsamt sätt kan jobba vidare med frågan i våra reservat.

Barkning är en klassisk metod för att motverka
insektsangrepp i färskt barrvirke och på stående
skog som ligger i anslutning till platser där virke
lagras. Förr barkades virke i stor omfattning då det
lagrades i skogen under sommarhalvåret. Idag körs
virket omgående ut från skogen och lagras i terminaler,
därmed minimeras risken för insektsangrepp.

Läs hela utvärderingen på www.lansstyrelsen.se/halland/amnen/Naturvard/

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb