Barkborrevirke blir bomull

16 augusti 2023 Forskare vid Stockholms universitet har visat att barkborreskadat virke kan användas för att framställa fibrer som kan ersätta bomull inom bland annat sjukvården.

Barkborrevirke blir bomull
En kemikalieinnovation möjliggör nya användningsområden för barkborreskadat virke. Foto: Bengt Ek.

Forskarna har hittat en kemisk metod som gör att virket kan generera en högkvalitativ fiber. Metoden möjliggör också tillverkning av miljövänliga kemikalier och biodrivmedel till exempelvis flygplan, skriver Stockholms universitet i en artikel på sin webbplats.

Det är professorerna inom kemi, Joseph Samec och Aji Mathew, som leder ett forskningsprogram med syfte att skapa en textilfiber av barkborreangripet trä.

Bakgrunden till projektet är de enorma mängder virke som skadas av barkborre årligen, i Europa cirka hundra miljoner kubikmeter.  Det mesta av detta bränns upp, enligt universitetet.

Med den kemiska innovationen skulle det enligt Joseph Samec vara möjligt att  tillverka 15 miljoner ton textilfiber och fyra miljoner ton gröna kemikalier i Europa.

– 15 miljoner ton textilfiber motsvarar nästan 60 procent av bomullstillverkningen och därmed skulle 20 miljoner hektar bördig jordbruksmark kunna friläggas för matproduktion. Detta utan att fälla träd som ändå inte skulle stått kvar i skogen, säger Joseph Samec i artikeln.

Metoden har en positiv påverkan på 10 av 17 av FN:s globala mål för hållbar utveckling, enligt honom.

– Genom att använda en restström, med lågt värde, visade det sig att miljöpåverkan av den genererade fibern från barkborreskadat virke var betydligt lägre än bomull avseende bland annat vattenförbrukning, klimatförändringar, landanvändning och resursanvändning. säger Joseph Samec.

Den vetenskapliga artikeln är publicerad i Chemical Engineering Journal


Om forskningsprojektet: finansieras av Region Stockholm, Mistra SafeChem och Energimyndigheten. Andra som deltar är Mellanskog, Skogforsk, Södersjukhuset och Textilia som tvättar och hyr ut arbetskläder samt Aditya Birla Group som är världens största textiltillverkare, Borås textilhögskola och University of Chemistry and Technology Prague.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb