Barkborreskador tros minska i sommar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Granbarkborreskador, arkivbild.
Det är troligt att skadorna av granbarkborre blir mindre i år än i fjol, enligt en ny rapport från SLU.
Granbarkborrens framfart kommer visserligen att bli omfattande. Men om årets sommarväder blir normalt, det vill säga inte extremt varmt och torrt, kan skadorna faktiskt minska.
Prognosen baseras på att skadeinsektens förökningsframgång minskade sommaren 2020 jämfört med 2019, enligt rapporten från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).
– Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vi fortfarande har förhöjda populationer av granbarkborre i södra och mellersta Sverige och att det  kommer att bli skador även i år. Det är därför viktigt att fortsätta med bekämpningsarbetet för att rädda virkesvärden, säger rapportförfattare Martin Schroeder, professor vid institutionen för ekologi på SLU,, enligt ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen.
Med tanke på de senaste årens stora problem är det viktigt att skogsägare fortsätter att se över sin skog. Detta gäller särskilt i riskbestånd, det vill säga granbestånd som redan förra säsongen hade skador av granbarkborre eller som står på mark som är för torr eller för blöt för att granen ska trivas.
 
VINTERN LÄMPLIG FÖR AVVERKNING
– Nu under vintern kan det vara lämpligt att avverka större områden med skadad skog för att rädda eventuella virkesvärden och underlätta återbeskogningen. Även riskbestånd som delvis tidigare har skadats eller som riskerar att angripas i sommar, kan också vara lämpliga att avverka nu i vinter, säger Kerstin Ström, projektledare Stoppa borrarna på Skogsstyrelsen.
 I vissa områden har det skett snöbrott och stormfällningar där granbarkborren kan föröka sig kraftigt även om sommaren blir normal. Sådant virke är extra viktigt att få ut ur skogen, poängterar hon.
Den exceptionellt varma och torra sommaren 2018 utlöste det då hittills största granbarkborreutbrottet som drabbat Sverige. Under 2018 dödades 3 - 4 miljoner kubikmeter granskog i Götaland och Svealand. Under 2019 och 2020 har skadorna legat på ungefär det dubbla.
Det går inte att ta fram några säkra prognoser för hur stora granbarkborreskadorna kommer att bli under året. Men genom att undersöka granbarkborrens förökningsframgång i dödade träd – tillsammans med föregående års storlek på angrepp – kan man få en indikation om angreppens storlek, förklarar SLU.
 
Publicerad:
 • Trävaruexport i särklass under pandemiåret

  Exportvärdet för svenska trävaror ökade med elva procent medan den totala varuexporten minskade med sex procent under 2020, enligt Skogsindustrierna.
 • Annons
 • ”Det är skillnad mellan skog och virke”

  Kategorier: SKOGENdebatt, Leif Öster
  SKOGENdebatt. I skogsnäringens stora PR-kampanj påstås att vi har dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan. Det är ett vilseledande budskap, anser skogsbrukare och turistföretagare Leif Öster.
 • Många vill gå skogsutbildning

  Intresset för skogliga utbildningar är rekordstort, enligt såväl Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som Ryssbygymnasiet utanför Växjö.
 • Annons
 • Virkesrik vinteravverkning i Skogspodden

  Nu är avsnitt 76 av Skogspodden ute. Där pratar man om en vinteravverkning som överraskade.
 • Historiskt resultat för Vida

  Kategorier: Vidas resultat 2020
  God efterfrågan på sågade trävaror gjorde 2020 till ett rekordår för Vidakoncernen.
 • Annons