Barkborreskador tros minska i sommar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Granbarkborreskador, arkivbild.
Det är troligt att skadorna av granbarkborre blir mindre i år än i fjol, enligt en ny rapport från SLU.
Granbarkborrens framfart kommer visserligen att bli omfattande. Men om årets sommarväder blir normalt, det vill säga inte extremt varmt och torrt, kan skadorna faktiskt minska.
Prognosen baseras på att skadeinsektens förökningsframgång minskade sommaren 2020 jämfört med 2019, enligt rapporten från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).
– Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vi fortfarande har förhöjda populationer av granbarkborre i södra och mellersta Sverige och att det  kommer att bli skador även i år. Det är därför viktigt att fortsätta med bekämpningsarbetet för att rädda virkesvärden, säger rapportförfattare Martin Schroeder, professor vid institutionen för ekologi på SLU,, enligt ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen.
Med tanke på de senaste årens stora problem är det viktigt att skogsägare fortsätter att se över sin skog. Detta gäller särskilt i riskbestånd, det vill säga granbestånd som redan förra säsongen hade skador av granbarkborre eller som står på mark som är för torr eller för blöt för att granen ska trivas.
 
VINTERN LÄMPLIG FÖR AVVERKNING
– Nu under vintern kan det vara lämpligt att avverka större områden med skadad skog för att rädda eventuella virkesvärden och underlätta återbeskogningen. Även riskbestånd som delvis tidigare har skadats eller som riskerar att angripas i sommar, kan också vara lämpliga att avverka nu i vinter, säger Kerstin Ström, projektledare Stoppa borrarna på Skogsstyrelsen.
 I vissa områden har det skett snöbrott och stormfällningar där granbarkborren kan föröka sig kraftigt även om sommaren blir normal. Sådant virke är extra viktigt att få ut ur skogen, poängterar hon.
Den exceptionellt varma och torra sommaren 2018 utlöste det då hittills största granbarkborreutbrottet som drabbat Sverige. Under 2018 dödades 3 - 4 miljoner kubikmeter granskog i Götaland och Svealand. Under 2019 och 2020 har skadorna legat på ungefär det dubbla.
Det går inte att ta fram några säkra prognoser för hur stora granbarkborreskadorna kommer att bli under året. Men genom att undersöka granbarkborrens förökningsframgång i dödade träd – tillsammans med föregående års storlek på angrepp – kan man få en indikation om angreppens storlek, förklarar SLU.
 
Publicerad:
 • Skogspodden synar specialsortiment

  I avsnitt 85 intervjuar Per Jonasson, Skogspodden, Tomas Birgersson som är utsynare på Rundvirke. Han berättar om specialsortiment som kan vara lönsamma.
 • Annons
 • Värre barkborreangrepp än väntat

  Kategorier: skogsskador, granbarkborre
  Skadorna av granbarkborre blev skyhöga även i år. Den förväntade minskningen uteblev, visar SLU:s inventering.
 • Nu kommer nya SKOGEN!

  I början av nästa vecka ska SKOGEN 11/2021 trilla ner i brevlådorna hos prenumeranterna – men redan nu kan du läsa den i digital form. Temat den här månaden är Hyggesfritt.
 • Annons
 • Nu finns kartor över landets diken

  Forskare har tagit fram nya digitala kartor över merparten av Sveriges diken. Kartorna är tillgängliga för alla.
 • Fler tror på stigande virkespriser

  Kategorier: Skogsbarometern 2021
  Fler skogsägare tror på stigande priser för såväl timmer som massaved, enligt Skogsbarometern. Men äganderätten utgör ett orosmoln.
 • Annons