Barkborrens rekordangrepp fortsätter

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Skogsstyrelsen.
Enligt en preliminär bedömning är granbarkborreskadorna lika omfattande i år som under förra årets rekordangrepp. Det innebär fortsatta miljardförluster för skogsbruket.

Enligt Skogsstyrelsen har granbarkborren dödat närmare sju miljoner kubikmeter skog i år. Det är lika mycket som under rekordåret 2019. Även i år har alltså skogsägare i den södra halvan av Sverige, totalt sett, drabbats av miljardförluster.

Annons
Annons

Sedan i fjol har dock en förskjutning skett norrut. De preliminära siffrorna visar att cirka 4,5 miljoner kubikmeter skog skadats i Svealand, medan siffran i Götaland landar på cirka 2 miljoner kubikmeter, Förra året var siffrorna ungefär det omvända mellan landsdelarna. 

Att skadorna har ökat i Svealand var väntat eftersom utbrottet av granbarkborre startade senare där jämfört med Götaland. En angreppscykel sträcker sig vanligtvis över 3–4 år och därför är det naturligt att vi nu ser en minskning i Götaland medan kurvan fortfarande stiger i Svealand, uppger Skogsstyrelsen.

”Vi hade förväntat oss stora skador i Svealand, men dessa preliminära siffror är ändå alarmerande. Nu behöver vi analysera vad den stora ökningen kan bero på, särskilt i Västmanland och Sörmland där omfattningen av skadorna tycks vara som värst”, säger Kerstin Ström, Skogsstyrelsen, som leder samverkansprojektet Stoppa borrarna. 

Gynnsamt väder kan bromsa angreppen men även bekämpningsåtgärder ger resultat.

”Nu ser vi att de insatser som gjorts i Götaland sedan utbrottet startade sommaren 2018 har gett effekt. Medvetenheten hos skogsägarna har ökat och det har gjorts en enorm kraftsamling för att hitta och bekämpa angreppen. Samtidigt är även 2 miljoner kubikmeter en mycket hög siffra, så vi kan absolut inte börja slappna av”, säger Henrik Holmberg, skogsskötsel- och entreprenörsutvecklare på Södra Skogsägarna.

Den preliminära bedömningen av årets skadenivåer bygger på inventeringar som Skogsstyrelsen, Södra Skogsägarna och Billerud Korsnäs gjort i slutet av augusti och början av september. Den slutgiltiga uppskattningen av årets barkborreskador kommer att ske senare i år och baseras på en objektiv skadeinventering på landsdelsnivå som görs av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). 

Om samverkansprojektet Stoppa borrarna: Drivs av Skogsstyrelsen sedan två år och omfattar nu ett 20-tal skogliga företag, organisationer och myndigheter i Götaland och Svealand. Målet är att genom samverkan och ökad aktivitet i skogen begränsa angreppen och skadorna av granbarkborre så långt det är möjligt. Stora delar av södra och mellersta Sverige har också utsetts till bekämpningsområde för granbarkborre. 
 

 

Publicerad:
 • Keslas skördaraggregat

  Traktor blir skördare

  SMÅSKALIGT. Finska Kesla presenterar ett nytt skördaraggregat för montering på till exempel traktorer och grävmaskiner på upp till fem ton, skriver företaget i ett pressmeddelande.
 • Annons
 • Ecolog 584F

  Eco Log lanserar ännu en skotare

  BREDDAR. Efter sammanslagningen med Gremo fick Eco Log ett större utbud av framför allt mindre skotare, men nu kompletterar man ändå med en ny modell, 584F.
 • Komatsu modell 835TX

  TX ska skota smidigare

  STRATEGI. Komatsu gör en översyn av sitt skotarutbud. En helt ny modell, två uppdaterade och ett nytt gallringskoncept hör till nyheterna.
 • Annons
 • Planerad avverkning på renbetesmark pausas

  Sveaskogs avverkningsplaner i Luokta-Mávas sameby har mött starka protester. Nu pausar bolaget skogsbruksåtgärderna.
 • 200 ton massaved föll överbord

  Kategorier: virkestransport, massaved
  I Stubbsandsviken utanför Örnsköldsvik flöt plötsligt en stor mängd stockar omkring tidigare i veckan.
 • Annons