Barkborrekartor klara

14 januari 2020 Nu finns Skogsstyrelsens nya karttjänst som visar var risken för angrepp av granbarkborre är som störst

Barkborrekartor klara

Nu är karttjänsten färdig att användas. Den visar att en femtedel av skogarna i södra Sverige löper stor risk att drabbas av angrepp från granbarkborre.

För att komma tillrätta med problemen, och rädda så mycket virkesvärde som möjligt, är det viktigt att de nya angreppen hittas och bekämpas i tid.

– Vår nya riskindexkarta visar var olika riskfaktorer sammanfaller. Den hjälper skogsägare att styra stegen i rätt riktning så att de lättare kan hitta angreppen när granbarkborrarna åter igen börjar svärma framåt våren, säger Alice Högström, projektledare på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Kartan visar bland annat att det finns en större andel av skogarna i höga riskklasser i länen Blekinge, Västmanland och Jönköping, men läget är även allvarlig för övriga län i södra Sverige (se siffror län för län i diagrammet under Bilder). Det som bidrar till en hög riskklassning är bland annat mycket gran, närhet till hyggen och tidigare angrepp, samt torr mark.

Riskindexkartan finns i Skogsstyrelsens öppna karttjänster på skogsstyrelsen.se samt i den mobila appen. I början på februari kommer riskindexkartan även att kunna nås från skogsägarens Mina sidor på Skogsstyrelsens webb.

Som SKOGEN tidigare har berättat har Skogsstyrelsen fått regeringspengar för att ta fram kartorna.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb