Barkborre och torka skadar skogen mest

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Granbarkborre i norr och torka och bränder i söder, så ser fördelningen av de vanligaste skogsskadorna ut. Men i Svealand oroar en nyinkommen skadesvamp som gynnas av ett varmare klimat.

2016 blev ett år utan stora katastrofer i form av omfattande stormar eller bränder, visar Skogsstyrelsens färska sammanställning av skogsskador under 2016.

Annons
Annons

Det betyder inte att allt är problemfritt i skogarna, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande. Betesskador på tal fortsätter att vara ett stort problem.

Och i de nordligare delarna av landet har granbarkborren orsakat stora skador. Under 2017 är Skogsstyrelsens rekommendation att noga följa utvecklingen och se till att upparbeta vindfälld skog så att angreppen inte sprider sig.

Under 2016 upptäcktes ett angrepp av svampsjukdomen Diplodia pinea i ett tallbestånd norr om Arlanda. Sjukdomen är en svår skadegörare på tall i sydöstra Europa, och gynnas troligen av klimatförändringen. Om den sprider sig kan det få allvarliga konsekvenser för tallskog- Markägaren har under vintern avverkat 15 hektar skadad tallungskog för att förhindra spridning av sjukdomen.

Även om de stora skogsbränderna uteblev under 2016 orsakade torkan i södra Sverige problem i skogarna. Dels i form av en mängd bränder, dels genom att planteringar har slagits ut och att såväl torkdödade som torkstressade granar har noterats.

Skogsstyrelsen uppmanar skogsägare att regelbundet se över sin skog för att upptäcka skador i tid. Det är också viktigt att använda systemet Skogsskada för att registrera skador.

Den som vill fördjupa sig i skogsskadeläget per region hittar Skogsstyrelsens rapporter här.

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Studie ser tveksam nytta med barkborrefällor

  Det är tveksamt om granbarkborrefällor minskar angreppen på den närliggande skogen enligt en ny studie.
 • Annons
 • Förlust ”som väntat” för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Det första rörelseresultat efter fusionen visar en förlust på 95 miljoner. "Helt enligt förväntningarna", kommenterar Norra Skog.
 • Trävaruexport i särklass under pandemiåret

  Exportvärdet för svenska trävaror ökade med elva procent medan den totala varuexporten minskade med sex procent under 2020, enligt Skogsindustrierna.
 • Annons
 • ”Det är skillnad mellan skog och virke”

  Kategorier: SKOGENdebatt, Leif Öster
  SKOGENdebatt. I skogsnäringens stora PR-kampanj påstås att vi har dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan. Det är ett vilseledande budskap, anser skogsbrukare och turistföretagare Leif Öster.
 • Många vill gå skogsutbildning

  Intresset för skogliga utbildningar är rekordstort, enligt såväl Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som Ryssbygymnasiet utanför Växjö.
 • Annons