Bara en kvalitetsklass i Värö

28 mars 2011 Prislistor med bara en enda kvalitet för både gran och tall. Det ska gälla för leveranserna till Södras Värösåg när den drar i gång till sommaren.

Längdkorrektionen (prisjustering efter stockarnas längd och diameter) kommer däremot att vara kvar.
– Det är oerhört viktigt att apteringen är optimal, säger Anders Svensson, virkeschef Södra Skog. Förutom skador är längd, grovt och klent, de enda variabelerna som ska påverka priset. Vi håller oss för övrigt endast till en kvalitet och utfallet i en trave bestäms av tidigare historik, det vill säga hur många procent som de olika klasserna utgjort.

Anders Svensson hävdar att travmätning är rationellt och ger mervärden som kommer skogsägarna till del. Dessutom kommer Värösågen att vara mycket kostnadseffektiv vilket också innebär mervärden, menar han.

Värösågen kommer på sikt att stå för cirka 30 procent av Södras totala produktion. Alla övriga sågar kommer att arbeta efter prislistor och enligt de ”gamla” systemet med mätstationer. Inom överskådlig framtid kommer inga mätstationer att skrotas.

Text: Lars Åkerman

SKOGEN 3/11

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb