Banden drar mer diesel

6 december 2006 Skogsmaskiner med band drar mer bränsle. Diffen ligger på ungefär 1,5 liter i timmen.

Mer vid djupare snö. Kedjor ger ett plus på en halvliter.
— Kravet på sänkt dieselförbrukning ökar i takt med priset. Kanske dags att utlysa en tävling för ”Bästa miljömaskin”. Det sade Bo Morenius, Stora Enso Skog, vid senaste TSG-mötet.

Om förbrukningen av bränsle kan minskas med en liter per timme skulle det bli miljonvinster i skogsbruket. Ta exempelvis en sågmotor på 200 kW som egentligen bara behöver 50 kW — övrig energi är ren värmeförlust.
— Körtekniken påverkar bara 20 procent av totalförbrukningen medan resterande är verkningsgrad. Det visar enkätsvaret från de 219 maskinförare som vi kartlagt, sade Bo Morenius och uppgav att dieselförbrukningen trots allt minskat 30 procent på 20 år.

Liter diesel
i timmen
SkördareSkotare
Liten9,57,8
Medel12,411,2
Stor16,114,6

Räknat per fastkubikmeter, medelstam 0,34 i slutavverkning, drar skördare 0,81 liter och skotare 0,67 liter. Vid medelstam 0,11 i gallring, drar skördaren 1,45 och skotaren 0,92 liter diesel per kubikmeter.
Hela enkäten kommer att presenteras och analyseras i början av nästa år.

Text: Lars Davner

Artikel ur SKOGEN nr 11/06.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb