Bai Bang blev bra till slut

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
BISTÅND. Nya Karolinska institutet är inte det första stor­projektet som drar över budget. Det svenskfinansierade massa- och pappersbruket i Bai Bang i Vietnam hade en budget på 770 miljoner kronor, men slutade på 2,8 miljarder.

Satsningen i Bai Bang genom­fördes 1970 till 1995 och leddes av Sida. Försök och misslyckanden avlöste varandra inom det mesta från trädslagsval till arbetsvillkor och samverkan med lokalbefolkningen. 

Annons
Annons

Men till slut gick man i mål. Bruket producerar i dag mer massa än planerat och betydligt mycket mer papper med hjälp av massaimport. Det hade aldrig gått i lås utan landets reformering, menade Mats Sandewall och Eva Lind­skog som föreläste om projektet vid ett seminarium på KSLA om Sveriges skogliga bistånd genom åren. 
Landet gick bland annat från plan­ekonomi till marknadsekonomi. 

I dag köps råvaran från tio­tusentals privata bönder och trädtäckningen i området har ökat från ungefär 15 procent av degraderad svedjeskog till 50 procent av huvudsakligen ­välskötta bondeplanteringar.

SKOGEN 6-7/2018

 

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och VD
 • Tuff kamp mot flera skogsbränder

  Just nu bekämpas stora skogsbränder Hälsingland, Dalarna och Jämtland. Arbetet försvåras av att flera nyckfulla brandhärdar pågår samtidigt.
 • Annons
 • Ren med kalv.

  Så samsas ren och skog

  SAMEXISTENS. När skogsbruk bor granne med ren ställs särskilda krav. Det finns verktyg för samråd och forskning om själva skötselmetoderna, men skogsvårdslagen verkar släpa efter.
 • Skotare

  Gallring: Attityden förändras

  Kategorier: Skogsskötsel, gallring
  OMSVÄNGNING Måste man gallra? Är det lönsamt? Vad som tidigare var mer eller mindre självklart har blivit mer komplicerat. Gallringsexperten Urban Nilsson vägrar ge raka svar, men vet hur du ska tänka.
 • Annons
 • Trädkronor

  Många mål för stadsnära skog

  Kategorier: Skogsskötsel, stadsnära
  Rekreationsskog ställer andra krav än produktionsskog. Många mål och många värden kräver många olika ­metoder – och bra kommunikation med medborgarna. SKOGEN hälsar på i Linköping och Norrköping för att få reda på hur man kan göra.
 • Peter Arnevall

  Samordning stoppade ny Salabrand

  SKOGSBRAND. Erfarenheterna från 2014 gjorde att årets bränder i samma område kunde släckas snabbare. Bättre organisation ger bättre beredskap.
 • Annons