Avverkningsviljan på topp i södra Sverige

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Avverkningsanmälningarna ökade under förra året. Men det är stora skillnader över landet. I södra Sverige var ökningen 26 procent, den högsta siffran på sju år. Samtidigt minskade det i norr.

– Vi ser en ökad global efterfrågan samtidigt som konjunkturen är god och skogsindustrin går på högvarv. Särskilt i södra Sverige har vi prishöjningar på främst timmer, men även massaved. I norr är trycket lägre. Mot bakgrund av det är det inte konstigt att anmälningarna ökar så kraftigt främst i söder, säger Erik Sollander, skogspolitisk strateg vid Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

Skogsstyrelsens preliminära sammanställning av månadsstatistiken över den totala anmälda avverkningsarealen 2017 uppgick till 265 000 hektar i hela Sverige. Det är en ökning med 16 000 hektar jämfört med 2016. Alla avverkningar större än 0,5 hektar måste anmälas till Skogsstyrelsen och sedan har skogsägaren fem år på sig att avverka.

Anmälningarna tog fart ordentligt under andra halvåret 2017 och ökade med tio procent jämfört med 2016. Motsvarande siffra för första halvåret låg på två procent.

Samtidigt är det stora skillnader mellan norr och söder. I södra Sverige är uppgången på 26 procent den högsta noteringen sedan 2010. Kalmar län ökade starkt med 49 procent, Jönköpings län med 32 procent, Skåne med 29 procent och Kronobergs län med 27 procent.

Ju längre norrut desto mindre ökning. Uppgången i mellersta Sverige låg på tio procent, där Västmanlands län stod för den största ökningen med 19 procent.

I norra Sverige är situationen den omvända jämfört med söder. Där var det en nedgång med mer än tio procent både i Västernorrland och Västerbotten. Jämtland och Norrbotten är undantaget där det är en liten ökning.

– Skogsägare kan ofta välja att avverka när virkespriset stiger, och det senaste året har priserna ökat betydligt mer i söder än i norr. Lokalt i södra Norrland kan viljan och behovet hos privata skogsägare att avverka vara låg som en följd av de senaste årens stormfällningar och avverkningar av trasiga bestånd, säger Staffan Norin, regionchef Region Nord, Skogsstyrelsen.

 

Publicerad:
 • Ekprojekt kan söka pengar

  Kategorier: ekskötsel, ekskogsbruk
  Nu finns chans för såväl forskare som privatpersoner att söka anslag för ekprojekt.
 • Annons
 • Nordiskt skogsbruk har långt kvar till jämställdhet

  Det nordiska skogsbruket är i behov av arbetskraft men missar en stor outnyttjad resurs, nämligen kvinnorna. Av maskinförarna i Norden är endast några få procent kvinnor, enligt en ny rapport.
 • Anders Ekstrand

  ”Sätt en surrande skogslönn”

  På våren brukar mina stora lönnar surra så högt att det hörs in i sovrummet. Tusentals humlor söker nektar i pollen, ofta i sällskap med övervintrade fjärilar, berättar Anders Ekstrand i Sista ordet.
 • Annons
 • Staten ger pengar till omarrondering

  Kategorier: omarrondering, Skogsägare
  Regeringen vill skjuta till pengar till omarronderingen av splittrad skogs- och jordbruksmark i Dalarna.
 • Rekordmånga skogsstudenter i höst

  Den här hösten har rekordmånga börjat studera skog hos Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. 
 • Annons