Avverkningskostnad når Gudrun-nivå

23 juni 2021 Kostnaderna för att föryngringsavverka fortsätter att öka. Inte sedan efter stormen Gudrun 2005 har de varit lika höga, enligt uppgifter från Skogsstyrelsen och Skogforsk.

Avverkningskostnad når Gudrun-nivå

Allra mest ökade avverkningskostnaden i södra Sverige där den steg med 2,4 procent. I norr var ökningen 1,9 procent.

Kostnaden  för att föryngringsavverka och transportera en kubikmeter fast mått under bark var 107 kronor, sett till genomsnittet för hela landet. Man får gå 15 år tillbaks i tiden för att hitta motsvarande kostnader.  Det handlar då om det exceptionella läge som uppstod efter stormen Gudrun. Mellan 2004 och 2005 ökade avverkningskostnaden med 57 procent.

Skogsstyrelsen uppger i ett pressmeddelande att kostnaden för gallring ökade med 4 procent i landets södra del och med 1,8 procent i norr.

Statistiken visar också att skadad skog innebär kraftig ökade kostnader för att föryngringsavverka. Skog som skadats av storm, brand, insekter eller svampangrepp var i snitt 35 procent dyrare att avverka än ”normal” skog.

Andra kostnader som ökat till högsta nivåer mellan 2019 och 2020 är:  Hyggesrensning med 8 procent till 1 526 kronor per hektar. Röjning med 3 procent till 2 746 kronor per hektar, markberedning  har ökat med 1 procent till 2 454 kronor per hektar. Planeringskostnaden har ökat med 6 procent till 5 925 kronor per hektar och sådd med 2 procent  till 2 454 kronor per hektar

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogsJobb