Avverkningen väntas öka i år

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
En het trävarumarknad bidrar till avverkningsökningar i år, enligt Skogsstyrelsens prognos.
Enligt prognosen förväntas bruttoavverkningen öka med tre miljoner skogskubikmeter, från 93 miljoner förra året till 96 miljoner i år. Ökad efterfrågan på sågade trävaror i kombination med minskad rundvirkesimport är förklaringen, enligt Skogsstyrelsens pressmeddelande.
Sammanställningar har också gjorts uppdelat på län men då för perioden  2018–2020. Länsstatistiken visar att avverkningen är störst i Västerbottens län.  Omkring tio procent (9,0 miljoner skogskubikmeter) av den svenska avverkningen sker där. Västerbottens län följs av Västra Götalands län där i genomsnitt 8,8 miljoner skogskubikmeter avverkas per år.
 
Förklaring: Bruttoavverkning: Total avverkad stamvolym, även det som lämnats kvar i skogen. Mäts i skogskubikmeter (m3sk) som betyder stamvolymen ovan stubbskäret inklusive topp och bark. Källa: Skogsstyrelsen.
 
Publicerad:
 • Så bekämpas barkborre i reservat

  I en ny rapport sammanfattar landets länsstyrelser vilka åtgärder de gjort för att bekämpa granbarkborren i naturreservat.
 • Annons
 • Jämställdhetsansvar halkar runt på SLU

  Kategorier: jämställdhetsarbete, SLU
  En ny studie från SLU visar att ansvaret för jämställdhetsarbete halkar runt i organisationen. Här finns en utbredd förväntan på att andra ska ta ansvar.
 • Reservatsbildning – här är råden

  Frågor om naturreservat tillhör de vanligaste hos Norra Skog. På sin webb listar föreningen vad markägaren bör tänka på.
 • Annons
 • Tips vid oväntade intäkter

  Oväntade intäkter är inte alltid goda nyheter. SKOGEN har frågat en skatteexpert hur man kan hantera oplanerade förtida avverkningar.
 • Mer pengar till regionala skogsstrategier

  Landets 21 län får dela på ett extra anslag på 2,5 miljoner kronor för att arbeta med regionala skogsstrategier.
 • Annons