Avverkningarna minskar i år

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
skogsavverkning
Foto: Thomas Adolfsén, SKOGENbild.
De totala avverkningarna väntas landa på 91 miljoner skogskubikmeter i år, en minskning med tre procent jämfört med förra året.
2019 passerade bruttoavverkningen i Sverige 94 miljoner skogskubikmeter. I år väntas den alltså bli lägre. Anledningen är att produktionen av sågade trävaror och pappersmassa bedöms minska. Årets avverkningar hamnar i nivå med 2018, enligt Skogsstyrelsens statistik.
Över hälften av den avverkade volymen kommer från föryngringsavverkning, knappt en tredjedel från gallring och resten från övrig avverkning.
Nettoavverkningen, alltså den avverkade volymen av alla trädstammar som helt eller delvis tas tillvara, uppgick 2019 till drygt 75 miljoner kubikmeter. Knappt hälften av nettoavverkningen bestod av sågtimmer av barrträd, drygt 40 procent av massaved, 7 procent av brännved samt någon procent av övrigt virke.
I jämförelse med 2018 har avverkningen av sågtimmer från barträd ökat med 2,5 procent och avverkningen av massaved med 4,6 procent. 
Under 2019 var importen av rundvirke preliminärt 7,7 miljoner kubikmeter vilket är 0,6 miljoner kubikmeter mindre än året innan. Exporten var 0,8 miljoner kubikmeter vilket är ungefär 0,1 miljoner kubikmeter mer än under 2018.
Publicerad:
 • Kraftigt resultatfall för Södra

  Kategorier: Södra
  Lägre priser på avsalumassa tyngde Södras kvartalsresultat. Detta trots högre leveransvolymer av huvudprodukterna jämfört med i fjol.
 • Annons
 • Ungskogsröjning ökar

  Allt större areal sköts i den brukade skogen. Det gäller framför allt genom röjning. Plantering ökar också, men knappast med contortatall som dalar i popularitet.
 • Mikael Lundberg

  ”Välkomna unga till jaktlaget”

  Genom att bli ännu bättre på att ha ett tillåtande och vänligt klimat ska vi locka unga till jaktlaget, berättar Mikael Lundberg i Sista ordet.
 • Annons
 • Mellanskog vill vinstdela 36 miljoner

  Mellanskogs styrelse föreslår en vinstutdelning till medlemmarna på närmare 36 miljoner kronor.
 • Barkborre bekämpas bäst sommartid

  Kategorier: granbarkborre, skogsskador
  Att bekämpa granbarkborrar med den så kallade sök- och plockmetoden kan inte rekommenderas under vinterhalvåret, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons