Avtal klart för statliga skogsarbetare

23 maj 2017 GS och Skogsstyrelsen har tecknat kollektivavtal för statligt anställda skogsarbetare. De två avtalen, VASA-Skog och VISST-avtalet, gäller från 1 januari 2017.

VISST-avtalet löper till och med 31 december 2017 och innehåller löneökningar på 3,2 procent samt en höjning av lägsta ingångslön till 22.000 kr. Avtalet förlängs med ett år i sänder, om inte någon av parterna säger upp det.

VASA-Skog löper till 31 december 2019. Tarifflönerna höjs med 2,2 procent 1 januari 2017 och sedan 2 procent från 1 januari 2018 och 2019.

– Det har även i VASA-Skog införts en särskild nivå på ingångslön för grupper som länge stått mycket långt från den svenska arbetsmarknaden, där förutsättningen för tillämpning är omfattande utbildningsinslag  och en tidsbegränsning på 12 månader, skriver GS i ett pressmeddelande.

Upplägget liknar de Yrkesintroduktionsanställningar som finns både på några av GS och andra fackförbunds avtalsområden, där arbete kombineras med utbildning mot en lägre lön under en tidsbegränsad period. Det rimmar även väl med det av LO nyligen lanserade förslaget om så kallade utbildningsjobb, enligt GS.

– Skrivningen i avtalet innebär inga lönesänkningar för redan anställda arbetstagare och inte heller någon sänkning av lönen i branschen. Skogsstyrelsen är inte en lönesättande aktör i skogsbruket utan en myndighet som bland annat har till uppgift att bidra till att uppnå sysselsättningspolitiska mål. Detta är ett verktyg för att uppnå det målet; säger Magnus Lindberg, avtalsansvarig ombudsman på GS.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb