"Avstå från allt skogsbrukande i riskområden”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsmaskiner innebär brandrisk men även röjsågar kan sprida gnistor. Foto: Thomas Adolfsén, SKOGENbild.
På grund av den extrema brandrisken i stora delar av Sverige rekommenderar Skogsstyrelsen att inget skogsbruk utförs i dessa områden. Även småskaligt arbete med röjsåg innebär brandrisk.

Hettan och torkan denna sommar gör att konventionellt skogsbruk medför en mängd brandrisker. Framför allt gäller det körning med större skogsmaskiner som är försedda med band eller kedjor, vilket lätt kan orsaka gnistbildning särskilt på stenig mark.

Annons
Annons

– Det är som att åka runt med ett tändstål på 20 ton, säger Erik Lööf, skogskonsulent vid Skogsstyrelsens Värmlandsdistrikt i ett pressmeddelande.

Och om det bildas gnistor krävs det inte mycket för att en brand ska uppstå och sprida sig snabbt.

Även skogsarbete i mindre skala har sina risker. Om en skogsägare till exempel kommer åt en sten med röjsågen kan det bildas gnistor.

I det läge med extremt hög brandrisk som nu råder i större delen av landet är Skogsstyrelsens rekommendation att helt avstå från skogsbruk. 

Rekommendationen gäller de områden där det enligt SMHI:s brandriskprognos är mycket hög eller extrem brandrisk.

Det finns gemensamma riktlinjer inom skogsbranschen för hur skogsbruket ska skötas i lägen med stor brandrisk. Du kan läsa dem här.  Skogsstyrelsens uppfattning är att riktlinjerna på de allra flesta håll följs.

Om olyckan trots allt skulle vara framme och någon skulle orsaka en brand i samband med skogsbruk, kan det vara straffbart. I fall där en brand har orsakats av oaktsamhet kan det bedömas som brottet allmänfarlig vårdslöshet. Det finns exempel där domstolen har dömt till dagsböter för ett sådant brott.

Om någon ser något som skulle kunna vara olämpligt vid skogsbruk i torra marker bör en anmälan göras till polisen.

 

Publicerad:
 • Forskning gör träskivor vänligare och tåligare

  Två projekt vid Linneuniversitet ska göra träfiberskivor mer miljövänliga och återvinningsbara. Dessutom ska de stå emot väta bättre.
 • Annons
 • Skogsfond Baltikum ökar förvärvstakten

  Skogsfond Baltikum expanderar. Just nu pågår en nyemission i syfte att genomföra ytterligare skogsförvärv i Lettland och Litauen.
 • Virkesstudion #34 – Baltspecial #2

  I detta avsnitt gästas Virkesstudion av Carl Olén, vd på Skogsfond Baltikum.
 • Annons
 • Vilt i Skogspodden

  Nu finns avsnitt 68 av Skogspodden ute och där pratas en hel del viltbete och tall.
 • ”Sverige beräknar naturskydd ovanligt strängt”

  Kategorier: skyddad skog, LRF
  Det är stora skillnader i uppgifterna om hur mycket natur som är skyddad i Sverige. Naturvårdsverket uppger drygt 14 procent. Men om vi räknade som de flesta andra EU-länder skulle siffran vara 58 procent, menar LRF.
 • Annons