"Avstå från allt skogsbrukande i riskområden”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsmaskiner innebär brandrisk men även röjsågar kan sprida gnistor. Foto: Thomas Adolfsén, SKOGENbild.
På grund av den extrema brandrisken i stora delar av Sverige rekommenderar Skogsstyrelsen att inget skogsbruk utförs i dessa områden. Även småskaligt arbete med röjsåg innebär brandrisk.

Hettan och torkan denna sommar gör att konventionellt skogsbruk medför en mängd brandrisker. Framför allt gäller det körning med större skogsmaskiner som är försedda med band eller kedjor, vilket lätt kan orsaka gnistbildning särskilt på stenig mark.

Annons
Annons

– Det är som att åka runt med ett tändstål på 20 ton, säger Erik Lööf, skogskonsulent vid Skogsstyrelsens Värmlandsdistrikt i ett pressmeddelande.

Och om det bildas gnistor krävs det inte mycket för att en brand ska uppstå och sprida sig snabbt.

Även skogsarbete i mindre skala har sina risker. Om en skogsägare till exempel kommer åt en sten med röjsågen kan det bildas gnistor.

I det läge med extremt hög brandrisk som nu råder i större delen av landet är Skogsstyrelsens rekommendation att helt avstå från skogsbruk. 

Rekommendationen gäller de områden där det enligt SMHI:s brandriskprognos är mycket hög eller extrem brandrisk.

Det finns gemensamma riktlinjer inom skogsbranschen för hur skogsbruket ska skötas i lägen med stor brandrisk. Du kan läsa dem här.  Skogsstyrelsens uppfattning är att riktlinjerna på de allra flesta håll följs.

Om olyckan trots allt skulle vara framme och någon skulle orsaka en brand i samband med skogsbruk, kan det vara straffbart. I fall där en brand har orsakats av oaktsamhet kan det bedömas som brottet allmänfarlig vårdslöshet. Det finns exempel där domstolen har dömt till dagsböter för ett sådant brott.

Om någon ser något som skulle kunna vara olämpligt vid skogsbruk i torra marker bör en anmälan göras till polisen.

 

Publicerad:
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Bygg ditt eget paradis

  Skogsnäringen har säkert lika många namn för virke som inuiterna sägs ha för snö. Men vi är nog lika fattiga på synonymer för landskapsvård som inuiterna är när de ska prata om beachvolleyboll.
 • Annons
 • Väntad nedgång för Sveaskog

  Kategorier: Sveaskog
  Sveaskogs operativa rörelseresultat sjönk med 28 procent för årets nio första månader jämfört med samma period förra året.
 • Sänkt rörelseresultat men ökade leveranser för Mellanskog

  Kategorier: Mellanskog
  När Mellanskog summerar årets tre första kvartal syns en ökning i omsättning och leveranser men ett minskat rörelseresultat.
 • Annons
 • Minusresultat för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Nybildade Norra Skog belastades med omstruktureringskostnader och gjorde en förlust på 33 miljoner före skatt.
 • Kraftigt resultatfall för Södra

  Kategorier: Södra
  Lägre priser på avsalumassa tyngde Södras kvartalsresultat. Detta trots högre leveransvolymer av huvudprodukterna jämfört med i fjol.
 • Annons