Avskogningen i världen minskar men är fortsatt oroväckande hög

25 mars 2010 Avskogningstakten i världen, främst konvertering av tropisk regnskog till åkermark, har minskat under de senaste tio åren men är fortfarande mycket omfattande i vissa länder.

Världens totala skogsareal upptar drygt 4 miljarder hektar eller ungefär 31 % av den totala landytan.FAO publicerar vart femte år Den globala skogsresursutvärderingen (Global Forest Resource Assessment). I 2010 års upplaga har mer än 900 experter från 178 länder medverkat. Den fullständiga utvärderingen som publiceras i oktober visar att under perioden 2000 – 2010 konverterades 13 miljoner hektar skog per år i världen till andra användningsområden eller förstördes av naturliga orsaker. Motsvarande siffra för perioden 1990 – 1999 var 16 miljoner hektar per år, säger FAO i utvärderingen.

Minskningen är bland annat en följd av att Brasilien och Indonesien, som hade den kraftigaste avskogningen under 1990-talet, lyckats vända trenden under de senaste åren. Dessutom har ambitiösa trädplanteringsprogram i Kina, Indien, USA och Vietnam i kombination med att skogen naturligt expanderat i vissa regioner resulterat i drygt 7 miljoner hektar ny skog årligen. Sammanlagt gör det att nettoförlusten av skogsarealer minskat från 8,3 miljoner hektar per år under 1990-talet till 5,2 miljoner hektar per år, vilket motsvarar ungefär ett område 1,2 gånger större än Danmark.

För första gången kan vi visa att avskogningen i världen har minskat som ett resultat av gemensamma insatser både på lokal och internationell nivå, säger Eduardo Rojas, undergeneraldirektör på FAO:s skogsavdelning.

Läs mer på FAO:s skogsavdelning»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb