Avskaffa skogsvårdslagen?

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Behövs skogsvårdslagen? Nej, svarar man nu i Finland – ett land som är ännu mer beroende av skogsnäringen än vi. Nåja, lagen ska finnas kvar men man räknar med att ta bort det som vi uppfattar som grundstenar i den svenska skogsvårdslagen: den konsekventa återbeskogningsplikten och lägsta ålder för slutavverkning.

Bengt EkFritt fram att hugga skogen hur ung den än är. Och fritt fram att lämna hyggena oplanterade, åtminstone så länge de är små och alltså del i någon sorts kontinuitetsskogsbruk. Läs mer på nyhetsplats i tidningen.

Annons
Annons

Nu är vi omgivna av Danmark där statsskogsbruket har blivit ett frigjort Kristiania, av Tyskland som fjärmat sig från det preussiska skogsbruk vi själva lärt av dem, av Norge som snarare har övergivit skogsvården helt för att vältra sig i oljan och så Finland som snart kastar skötselkraven lika ogenerat som man kastar handduken i bastun.

En del vill att vi följer efter. Vad skulle då hända om även vi gav upp planteringsplikten som vi omhuldat i 110 år - och skyddet av ungskogen som varit självklar sedan 1948? Här är ett scenario:

Slutavverkningsåldern sjunker en aning. Men de flesta skogsägarna har ändå aldrig brytt sig om lagens gräns utan ligger kvar tiotals år över den. Av ekonomiska skäl.

Några markägare som är i desperat behov av pengar betalar det höga priset att avverka skogen innan den är ekonomiskt mogen. Sedan sitter de där med sina hyggen.

Andelen blädningsskog blir större än i Tyskland, Lübeckmodellens hemland. Kanske en procent totalt. (Tyskar räknar också pengar!) Andelen timmer ökar lite i virkesflödet. De självföryngringar som tyskar kallar naturnära och kontinuitetsskogsbruk har vi redan på stora arealer. Ingen större förändring där. På sikt kan avverkningarna fortfarande öka.

Samtidigt blir lite fler skogar trista att promenera i. Det är de nya blädningsskogarna där granen tar över och sikten försvinner. De ganska tunga ekipage som behövs för att med korta intervall hämta ut timmerstockar gör att dessa skogar får lite mer röta.

Miljöorganisationerna blir inte nöjdare än i dag. Men det ligger ändå inte i deras natur.

Det var bara ett scenario. Men knappast orimligt. Skogsvårdslagen skrevs före folkhemmet, när svenskt skogsbruk fortfarande fungerade som i dagens u-länder. Fattiga bönder hade inte råd att vänta med intäkterna och sköta skogen för sitt eget långsiktiga bästa. Därför behövdes en tvingande lag. Det främsta argumentet för att behålla skogsvårdslagen i dag, är att den mentalt vårdar normen om ett uthålligt skogsbruk.

 

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • Studie ser tveksam nytta med barkborrefällor

  Det är tveksamt om granbarkborrefällor minskar angreppen på den närliggande skogen enligt en ny studie.
 • Annons
 • Förlust ”som väntat” för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Det första rörelseresultat efter fusionen visar en förlust på 95 miljoner. "Helt enligt förväntningarna", kommenterar Norra Skog.
 • Trävaruexport i särklass under pandemiåret

  Exportvärdet för svenska trävaror ökade med elva procent medan den totala varuexporten minskade med sex procent under 2020, enligt Skogsindustrierna.
 • Annons
 • ”Det är skillnad mellan skog och virke”

  Kategorier: SKOGENdebatt, Leif Öster
  SKOGENdebatt. I skogsnäringens stora PR-kampanj påstås att vi har dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan. Det är ett vilseledande budskap, anser skogsbrukare och turistföretagare Leif Öster.
 • Många vill gå skogsutbildning

  Intresset för skogliga utbildningar är rekordstort, enligt såväl Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som Ryssbygymnasiet utanför Växjö.
 • Annons