Avsättningar övergår till formellt skydd

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Linus Backström. SKOGEN-bild.
Arealen frivilliga avsättningar år 2016 uppskattas till 1,2 miljoner hektar. Det innebär varken någon ökning eller minskning jämfört med den senaste uppföljningen år 2010. En viktig anledning är att stora arealer frivilliga avsättningar övergått till att bli formellt skyddade, konstaterar Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen redovisar nu en rapport om omfattningen av frivilliga avsättningar i skogsbruket. Rapporten har tagits fram på uppdrag av regeringen.

Annons
Annons

Inom storskogsbruket har stora arealer frivilliga avsättningar övergått till formellt skydd i form av till exempel naturreservat och biotopskydd. Det här har lett till att arealen frivilliga avsättningar minskat inom storskogsbruket, visar en rapport som utförts på av Skogsstyrelsen på uppdrag av regeringen.

– Inom små- och mellanskogsbruket har arealen frivilliga avsättningar däremot ökat, vilket beror på att fler små och mellanstora skogsägare certifierat sitt skogsbruk. Vi ser en stor skillnad mellan certifierad och icke certifierad mark när det gäller andelen frivilliga avsättningar, säger Svante Claesson, projektledare på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Slutsatsen är att certifieringen är starkt drivande för utvecklingen av frivilliga avsättningar.

Skogsägarnas frivilliga avsättningar av skog utgör ett stort och viktigt bidrag till samhällets mål om att bevara biologisk mångfald och skogens övriga ekosystemtjänster. Därför har regeringen beslutat om mål för utvecklingen av arealen frivilliga avsättningar, liksom det finns mål om arealen formellt skydd av skogsmark.

Arealen frivilliga avsättningar ska från 2010 öka med 200 000 hektar till totalt 1 450 000 hektar 2020, enligt etappmålet för Levande skogar.

– Vår bedömning är att etappmålet inte kommer att nås. Men det är viktigt att komma ihåg att en av anledningarna till detta är att inom storskogsbruket har stora arealer frivilliga avsättningar övergått till andra skyddsformer, framförallt hos de statliga ägarna, säger Svante Claesson.

Skogsstyrelsen konstaterar i rapporten att det finns behov av ökad transparens av de frivilliga avsättningarnas läge, omfattning och kvalitet.

Arbetet med att nå miljömålet Levande skogar bygger på såväl formellt skydd som markägarnas frivilliga avsättningar och miljöhänsyn i skogsbruket. För att naturvården ska vara så kostnadseffektiv som möjligt, är det viktigt att information om de frivilliga avsättningarna finns tillgänglig vid planeringen av det formella skyddet.

 

Publicerad:
 • Domar om nyckelbiotoper överklagas

  Skogsstyrelsen överklagar de domar som anser att markägare ska kunna överklaga nyckelbiotopsregistreringar.
 • Annons
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Vacker men inte så växtlig

  Kategorier: SKOGENs ledare, Björk
  Det finns 800 växter och djur som gillar ­björken. Ytterligare 800 älskar den! Och på senare årtionden har även vi människor fått upp ögonen igen för vår vita vän: Sedan 1950-talet har björken fördubblat sin volym i de svenska skogarna. I ungskogarna har den i dag samma virkesvolym som granen. Och sett till arealen breder den också ut sig.
 • Permitterade erbjuds gröna jobb

  Kategorier: LRF, gröna jobb, plantor
  Permitterade kan få jobb inom de gröna näringarna. 8 000 personer erbjuds arbete varav 3 000 inom skogsplantering, skriver LRF i ett förslag som lämnats till Tillväxtverket.
 • Annons
 • Virkesstudion #28 – Coronaspecial

  Kategorier: Virkesstudion #28
  I det nya avsnittet av Virkesstudion diskuteras hur den rådande coronakrisen påverkar skogsnäringen. 
 • ”Så når felaktigheter om avskogning söndagsbilagorna”

  SKOGENdebatt. Varje år publicerar WRI alarmerande siffror om avskogning som letar sig in i söndagsbilagorna i Sverige. Det är bara ett problem: Sifforna stämmer helt enkelt inte, skriver Reidar Persson, tankesmedjan Sifi.
 • Annons