Avsättningar övergår till formellt skydd

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Linus Backström. SKOGEN-bild.
Arealen frivilliga avsättningar år 2016 uppskattas till 1,2 miljoner hektar. Det innebär varken någon ökning eller minskning jämfört med den senaste uppföljningen år 2010. En viktig anledning är att stora arealer frivilliga avsättningar övergått till att bli formellt skyddade, konstaterar Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen redovisar nu en rapport om omfattningen av frivilliga avsättningar i skogsbruket. Rapporten har tagits fram på uppdrag av regeringen.

Annons
Annons

Inom storskogsbruket har stora arealer frivilliga avsättningar övergått till formellt skydd i form av till exempel naturreservat och biotopskydd. Det här har lett till att arealen frivilliga avsättningar minskat inom storskogsbruket, visar en rapport som utförts på av Skogsstyrelsen på uppdrag av regeringen.

– Inom små- och mellanskogsbruket har arealen frivilliga avsättningar däremot ökat, vilket beror på att fler små och mellanstora skogsägare certifierat sitt skogsbruk. Vi ser en stor skillnad mellan certifierad och icke certifierad mark när det gäller andelen frivilliga avsättningar, säger Svante Claesson, projektledare på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Slutsatsen är att certifieringen är starkt drivande för utvecklingen av frivilliga avsättningar.

Skogsägarnas frivilliga avsättningar av skog utgör ett stort och viktigt bidrag till samhällets mål om att bevara biologisk mångfald och skogens övriga ekosystemtjänster. Därför har regeringen beslutat om mål för utvecklingen av arealen frivilliga avsättningar, liksom det finns mål om arealen formellt skydd av skogsmark.

Arealen frivilliga avsättningar ska från 2010 öka med 200 000 hektar till totalt 1 450 000 hektar 2020, enligt etappmålet för Levande skogar.

– Vår bedömning är att etappmålet inte kommer att nås. Men det är viktigt att komma ihåg att en av anledningarna till detta är att inom storskogsbruket har stora arealer frivilliga avsättningar övergått till andra skyddsformer, framförallt hos de statliga ägarna, säger Svante Claesson.

Skogsstyrelsen konstaterar i rapporten att det finns behov av ökad transparens av de frivilliga avsättningarnas läge, omfattning och kvalitet.

Arbetet med att nå miljömålet Levande skogar bygger på såväl formellt skydd som markägarnas frivilliga avsättningar och miljöhänsyn i skogsbruket. För att naturvården ska vara så kostnadseffektiv som möjligt, är det viktigt att information om de frivilliga avsättningarna finns tillgänglig vid planeringen av det formella skyddet.

 

Publicerad:
 • ”Sverige beräknar naturskydd ovanligt strängt”

  Kategorier: skyddad skog, LRF
  Det är stora skillnader i uppgifterna om hur mycket natur som är skyddad i Sverige. Naturvårdsverket uppger drygt 14 procent. Men om vi räknade som de flesta andra EU-länder skulle siffran vara 58 procent, menar LRF.
 • Annons
 • Proffskocken bjuder på plättar med drottningsylt och granskott. Foto: Ulla Sundin Beck

  Nyttjar du skogens skafferi?

  Eller hamnar de växter du skördar bara i virkesvältan? Fick du nog av bär- och svampplockning som barn? Eller är skogen ett självklart skafferi som ger dig viltkött, tillbehör och extra smaksättning? Svara på månadens fråga!
 • Virkesförrådet ökar långsammare

  Virkesförrådet i den svenska skogen fortsätter att öka men i långsammare takt, visar Riksskogstaxeringens årliga statistik från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). 
 • Annons
 • Skogens ordförande blir hedersdoktor

  Föreningen Skogens ordförande Monika Stridsman har utsetts till hedersdoktor vid Sveriges lantbruksuniversitet. Där lovordas hon för sina insatser inom forskningskommunikation.
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Ett politiskt kamikazeuppdrag

  Räcker råvaran? Det frågar vi i SKOGENs majnummer. Ett enkelt svar är ”ja, varor räcker till dem som kan betala tillräckligt bra”. Ett bättre svar är: Nej, skogen räcker inte alls, inte om ”räcker” betyder att alla ska få så mycket de vill ha. Det är såklart det senare svaret som gör frågan så intressant.
 • Annons