Avlägg på rätt sätt inte så lätt

15 juni 2020 NY AVGIFT. Regler skrivna av skrivbords­nissar. Trafikfara, inte minst när massor av borrevirke ska ut. Just nu är vältan vid vägen ­uppmärksammad. Det är viktigt att veta vad som ­gäller. I värsta fall blir en trafikfarlig välta en fråga för polisen.

Avlägg på rätt sätt inte så lätt

Sedan årsskiftet är ansökan till Trafikverket om virkesupplag utmed allmän väg och inom vägområdet belagd med en avgift på 2 900 kronor. Motivet är enligt myndigheten att skapa en mer rättssäker prövning i varje enskilt fall utifrån bland annat ­trafiksäkerhet. ­Tidigare har man utfärdat fler generella tillstånd.

Tidningen SKOGEN Skogsteknik 2/2020Du läser nu ett smakprov ur SKOGEN Skogsteknik. Som SKOGEN-prenumerant ingår den som bilaga. Testa SKOGEN. Digitala utgåvor ingår»Diskussionen om avgiftens existensberättigande väcker frågor om hur vardagens arbete med att lägga upp ett avlägg utmed väg egentligen fungerar. Dess­utom har bland andra Skogforsk nyligen uppmärksammat riskerna med trafikfarliga virkesupplag utmed allmänna vägar, i synnerhet i dessa tider när stora volymer granbarkborreskadat virke måste tas ut.
– Alla aktörer behöver samarbeta för att säker­ställa en trygg och bra arbetsmiljö, sa Tomas ­Johannesson på Skogforsk i ett pressmeddelande.

Är avgiften motiverad? Är dagens regler tydliga? Eller svåra att följa i praktiken?
SKOGEN har pratat med tre personer som berörs av de här frågorna i sin vardag.

Läs fortsättningen i tidningen SKOGEN Skogsteknik 2/2020. Som SKOGEN-prenumerant ingår den som bilaga. 
Skogstekniknumret finns att läsa digitalt – som prenumerant eller lösnummer

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb