Avgör skogen din röst?

21 september 2022 Skogspolitiken tycks ha varit ett tungt argument när många av våra läsare valde hur de skulle rösta i riksdagsvalet. I alla fall enligt månadens fråga.

Avgör skogen din röst?

Av de 122 personer som svarade på månadens fråga veckorna innan valet anser 68 procent att skogen väger tyngst. I SKOGEN 8/2022 kunde du läsa många många av svaren. Och nedan finns en del av dem som inte rymdes i tidningen.

JA. Media påverkar

Media spelar en mycket stor roll i hur man vinklar verkligheten och vrider politikerna att komma med förslag som är mycket illa underbyggda i förhållande till verkligheten.

TORBJÖRN ERIKSSON

JA. För samhällsekonomin

Utan ett effektivt och lönsamt skogsbruk skulle Sveriges goda ekonomi och allmänt ledande ställning i världen få sig en rejäl stöt.

LABAN FREDERIKSEN

JA. Skog är företagande

Synen på skogen är en del av synen på företagande. Det är företagandet som utvecklar Sverige.

CARL KEMPE

JA. Vi behöver försvara svenskt skogsbruk i EU.

FILIP HEDEVING

JA. Viltskador avgör

Viltskadeproblematiken är avgörande för min röst. Då går det inte att rösta på rödgrön röra.

UNO

JA. Lyssnar på forskarna

De partier som kan få ihop forskarnas krav på förändringar i skogsbruket med intressena från skogsägarna och skogsindustrin är M och KD. Övriga partier sitter fast i sina särintressen. 

WILHELM DYRSSEN 

JA. Få slut på fake

Oerhört viktigt att dagens fake om mångfald, klimatpåverkan, artskyddet och hur skog bör skötas får ett slut.

KENNET SIMONSSON

NEJ. Mer än skog

Det är så mycket mer än bara skog att ta hänsyn till hur jag kommer att rösta. Skola, omsorg och naturligtvis vår välfärd som under många år har reformerats, privatiserats vilket jag högst ogillar.

NN

JA. Förnuft framför balkongbiologer

Äganderätten och balkongbiologer har fått stort utrymme i dagens mediesamhälle. Hoppas att sunt förnuft och skogskunskap har företräde, trots allt.

NN

NEJ. Ingen enfrågeperson

Jag är ingen enfrågeperson. Det påverkar däremot och utesluter vissa partier.

SKOGSÖGA

NEJ. Men det är en stor del.

OP

NEJ. Flera frågor hänger ihop

Det är komplexa frågor gällande miljö, klimat och ekonomi där skog, livsmedelsproduktion, vattenbruk och energiproduktion hänger ihop.

NN

JA. Ser inte värdet för många

Så många partier förstår inte skogens värde för brukare, entreprenörer, arbetare i skogen åkerier, industri med flera och hela landets export. En brukad skog är bra för alla, även för söderbor som endast ser eventuella träd i parker.

MARTIN NILSSON

JA. Stordrift är rovdrift

Ett omedelbart stopp för dagens kalavverkningar! Vi behöver införa hyggesfritt skogsbruk. Den biologiska mångfalden och naturhänsynen för platsens biotop ska väga tyngre än rationellt skogsbruk.

NN

JA. Maktskifte behövs

Som anställd på ett skogsbolag och månskensbonde ser jag ett maktskifte som enda möjliga räddningen.

DANNE

JA. Förnybart bör användas

Det är viktigt att vi får fortsätta använda skogen som den förnybara resurs det är.

JOHN KARLSTRÖM

NEJ. Men EU oroar

Skogen är oerhört viktig för mitt val men övriga politiska frågor måste också vägas in. Är dock mest orolig för att EU:s allt större inblandning i skogspolitiken.

JAN ISAKSSON

JA. Sverige styrs från största kalhygget

Greta skolstrejkade på Sveriges största permanenta kalhygge. Därför är naturskydd viktigast på den platsen. De som arbetar för att landsbygden ska göras fattigare genom exploaterande plockhuggning som inte binder lika mycket koldioxid får inte min röst.

CHRISTER

NEJ. Missar skogens roll för samhällsekonomi

Det är länge sedan jag kände att politikerna såg skogen som en del av samhällsekonomin. I dag är det naturvärdena som gäller. Förr hade vi brandflyg under heta sommardagar som  flög fyra gånger och varje vända tog tre timmar, det var bra för skogen och för flygklubbarna. Man kunde läsa att det brann för lite och jag tror att det var då som inställningen till skogen som ekonomisk resurs försvann.

PERO

JA. Speglar synen på landsbygden

Den väg som Sverige väljer för sitt skogsbruk speglar hur inställningen blir till företagande och landsbygdspolitik. Därför blir skogspolitiken viktigare än alla andra frågor.

PELLE SAHLIN

JA. Ingen rödgrön röra

Viltskadeproblematiken är avgörande för min röst. Då går det inte att rösta på rödgrön röra.

UNO

NEJ. Varför ger vi liten grupp stor makt?

De partier som vill lägga ytterligare restriktioner på skogsbruket kommer inte att få min röst. Något förvånad över hur mycket makt vi väljer att ge den lilla grupp som motsätter sig det ”normala” skogsbruket oftast med mer känslostyrda argument än rationella. Man kan inte både äta kakan och ha den kvar, det vill säga resursen skogen kan inte både ersätta det fossila och stå kvar samtidigt.

SKOGSÄGARE SEDAN 30 ÅR

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Simeon säljer på Biometria
SkogsJobb