Avgör skogen din röst?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogspolitiken tycks ha varit ett tungt argument när många av våra läsare valde hur de skulle rösta i riksdagsvalet. I alla fall enligt månadens fråga.

Av de 122 personer som svarade på månadens fråga veckorna innan valet anser 68 procent att skogen väger tyngst. I SKOGEN 8/2022 kunde du läsa många många av svaren. Och nedan finns en del av dem som inte rymdes i tidningen.

Annons
Annons

 
 
JA. Media påverkar
Media spelar en mycket stor roll i hur man vinklar verkligheten och vrider politikerna att komma med förslag som är mycket illa underbyggda i förhållande till verkligheten.
TORBJÖRN ERIKSSON
 
JA. För samhällsekonomin
Utan ett effektivt och lönsamt skogsbruk skulle Sveriges goda ekonomi och allmänt ledande ställning i världen få sig en rejäl stöt.
LABAN FREDERIKSEN
 
JA. Skog är företagande
Synen på skogen är en del av synen på företagande. Det är företagandet som utvecklar Sverige.
CARL KEMPE
 
JA. Vi behöver försvara svenskt skogsbruk i EU.
FILIP HEDEVING
 
JA. Viltskador avgör
Viltskadeproblematiken är avgörande för min röst. Då går det inte att rösta på rödgrön röra.
UNO
 
JA. Lyssnar på forskarna
De partier som kan få ihop forskarnas krav på förändringar i skogsbruket med intressena från skogsägarna och skogsindustrin är M och KD. Övriga partier sitter fast i sina särintressen. 
WILHELM DYRSSEN 
 
JA. Få slut på fake
Oerhört viktigt att dagens fake om mångfald, klimatpåverkan, artskyddet och hur skog bör skötas får ett slut.
KENNET SIMONSSON
 
NEJ. Mer än skog
Det är så mycket mer än bara skog att ta hänsyn till hur jag kommer att rösta. Skola, omsorg och naturligtvis vår välfärd som under många år har reformerats, privatiserats vilket jag högst ogillar.
NN
 
JA. Förnuft framför balkongbiologer
Äganderätten och balkongbiologer har fått stort utrymme i dagens mediesamhälle. Hoppas att sunt förnuft och skogskunskap har företräde, trots allt.
NN
 
NEJ. Ingen enfrågeperson
Jag är ingen enfrågeperson. Det påverkar däremot och utesluter vissa partier.
SKOGSÖGA
 
NEJ. Men det är en stor del.
OP
 
NEJ. Flera frågor hänger ihop
Det är komplexa frågor gällande miljö, klimat och ekonomi där skog, livsmedelsproduktion, vattenbruk och energiproduktion hänger ihop.
NN
 
JA. Ser inte värdet för många
Så många partier förstår inte skogens värde för brukare, entreprenörer, arbetare i skogen åkerier, industri med flera och hela landets export. En brukad skog är bra för alla, även för söderbor som endast ser eventuella träd i parker.
MARTIN NILSSON
 
JA. Stordrift är rovdrift
Ett omedelbart stopp för dagens kalavverkningar! Vi behöver införa hyggesfritt skogsbruk. Den biologiska mångfalden och naturhänsynen för platsens biotop ska väga tyngre än rationellt skogsbruk.
NN
 
JA. Maktskifte behövs
Som anställd på ett skogsbolag och månskensbonde ser jag ett maktskifte som enda möjliga räddningen.
DANNE
 
JA. Förnybart bör användas
Det är viktigt att vi får fortsätta använda skogen som den förnybara resurs det är.
JOHN KARLSTRÖM
 
NEJ. Men EU oroar
Skogen är oerhört viktig för mitt val men övriga politiska frågor måste också vägas in. Är dock mest orolig för att EU:s allt större inblandning i skogspolitiken.
JAN ISAKSSON
 
JA. Sverige styrs från största kalhygget
Greta skolstrejkade på Sveriges största permanenta kalhygge. Därför är naturskydd viktigast på den platsen. De som arbetar för att landsbygden ska göras fattigare genom exploaterande plockhuggning som inte binder lika mycket koldioxid får inte min röst.
CHRISTER
 
NEJ. Missar skogens roll för samhällsekonomi
Det är länge sedan jag kände att politikerna såg skogen som en del av samhällsekonomin. I dag är det naturvärdena som gäller. Förr hade vi brandflyg under heta sommardagar som  flög fyra gånger och varje vända tog tre timmar, det var bra för skogen och för flygklubbarna. Man kunde läsa att det brann för lite och jag tror att det var då som inställningen till skogen som ekonomisk resurs försvann.
PERO
 
JA. Speglar synen på landsbygden
Den väg som Sverige väljer för sitt skogsbruk speglar hur inställningen blir till företagande och landsbygdspolitik. Därför blir skogspolitiken viktigare än alla andra frågor.
PELLE SAHLIN
 
JA. Ingen rödgrön röra
Viltskadeproblematiken är avgörande för min röst. Då går det inte att rösta på rödgrön röra.
UNO
 
NEJ. Varför ger vi liten grupp stor makt?
De partier som vill lägga ytterligare restriktioner på skogsbruket kommer inte att få min röst. Något förvånad över hur mycket makt vi väljer att ge den lilla grupp som motsätter sig det ”normala” skogsbruket oftast med mer känslostyrda argument än rationella. Man kan inte både äta kakan och ha den kvar, det vill säga resursen skogen kan inte både ersätta det fossila och stå kvar samtidigt.
SKOGSÄGARE SEDAN 30 ÅR
 
 
 
Publicerad:
 • Aska skyddar mot snytbagge

  Snytbaggar vill inte gnaga på skogsplantor som tagit upp ämnen från aska, visar ny forskning.
 • Annons
 • Tjäderärende prövas i Högsta domstolen

  Ett ärende rörande en avverkning som stoppades på grund av tjäder kommer att prövas av Högsta domstolen.
 • Klimatförändringar minskar kolbindning i regnskog

  ​​​​​​​Klimatförändringar kan minska regnskogens förmåga att binda koldioxid. Fotosyntesen i bladen fungerar sämre vid ökad hetta, enligt en ny avhandling från Göteborgs universitet.
 • Annons
 • Nytt nummer på gång!

  Vilken dag som helst får prenumeranterna SKOGEN 9/2022 i brevlådan – men redan nu finns nya numret tillgängligt i digital form. För både prenumeranter och alla andra. Temat den här månaden är Natur- och viltvård.
 • Forskarupptäckt kan göra träd torktåliga

  Vid studier av lignin gjorde forskare en upptäckt som kan användas för att göra träd mer motståndskraftiga mot torka.
 • Annons