Även tall hotas av rotröta

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild.
Nästan all tall hotas av rotröta. Det finns anledning att behandla tallstubbar både vid gallring och slutavverkning, visar forskning från Sveriges lantbruksuniversitet.

Tidigare forskning har visat att röta på tall är mycket vanligt i högriskområden. Det handlar om beskogad jordbruksmark med sandrik jord och högt PH-värde. I ett undersökt sådant område hade 90 procent av tallarna röta. Men ny forskning visar att även tall på moränmark, som tidigare förknippats med låg rötrisk, drabbas i stor utsträckning

Annons
Annons

Åtta sådana ”lågriskbestånd” som gallrats en gång har undersökts av Khaled Youssef. Han doktorerar på rotröta vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp. 
Det nordligaste beståndet låg i trakterna kring Norrköping.
”När du tittade på tallarna verkade alla träd friska med täta gröna kronor. Då jag analyserade mina 600 prover från rötterna visades en annan bild. I genomsnitt hade knappa 20 procent angrepp av rotröta”, säger han i ett nyhetsbrev från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.
Angripna tallar väntas tappa runt tio procent i årlig tillväxt, i värsta fall kan träden dö.
 
Problemen är välkända för gran. Enligt Khaled Yuossef tappar Sverige uppskattningsvis ett par miljoner kubikmeter i minskad tillväxt i granskogarna per år på grund av rotröta. Det motsvarar intäkter på en miljard kronor.
”Men tallen ligger lika illa till. Det finns all anledning att ta hotet på allvar och behandla stubbar både vid gallring och slutavverkning. Andra åtgärder kan vara att dra ner på gallringarna eller att avverka på vintern”, säger han.
I hans forskning ingår också att spåra rötangrepp på tall och gran med drönare. Målet är att hitta den genetiska skillnaden hos träd som inte angrips för att få fram motståndskraftiga plantor.
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • FSC: Vi välkomnar synpunkter och dialog

  Kategorier: SKOGENdebatt, FSC Sverige
  SKOGENdebatt. Lars M Johansson  frågar om FSC Sverige har blivit en hemlig grupp för några få invalda. FSC Sverige är en medlemsdriven frivilligorganisation som strävar efter dialog och öppenhet, och vi vill gärna få fler medlemmar och användare, skriver styrelserepresentanter i en replik.
 • Annons
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Bygg ditt eget paradis

  Skogsnäringen har säkert lika många namn för virke som inuiterna sägs ha för snö. Men vi är nog lika fattiga på synonymer för landskapsvård som inuiterna är när de ska prata om beachvolleyboll.
 • Väntad nedgång för Sveaskog

  Kategorier: Sveaskog
  Sveaskogs operativa rörelseresultat sjönk med 28 procent för årets nio första månader jämfört med samma period förra året.
 • Annons
 • Sänkt rörelseresultat men ökade leveranser för Mellanskog

  Kategorier: Mellanskog
  När Mellanskog summerar årets tre första kvartal syns en ökning i omsättning och leveranser men ett minskat rörelseresultat.
 • Minusresultat för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Nybildade Norra Skog belastades med omstruktureringskostnader och gjorde en förlust på 33 miljoner före skatt.
 • Annons