Även stenig mark kan få körskador

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Körning på försöksyta med en fullastad skotare som väger 35 ton. Foto: Linnea Hansson.
Virkestransporter kan orsaka markskador även om underlaget är hårt och stenigt. Det, i sin tur, kan påverka trädens tillväxt, enligt forskare från SLU och Skogforsk.

Det är känt att körning med tunga skogsmaskiner på mjuk skogsmark kan leda till markpackning, omblandning av jord och spårbildning.  Skadorna kan ge oönskade effekter på vattendrag och trädens tillväxt.

Annons
Annons

Men även stenig mark kan drabbas, enligt forskare från institutionen för mark och miljö på SLU och Skogforsk.

De studerade stenig moränmark efter körning med en fullastad skotare på två hyggen i norra Sverige. På det ena hygget hade det tidigare växt ett granbestånd och på det andra ett blandbestånd med tall och gran.

– Efter körning ökade jordens förmåga att hålla vatten, något som kan leda till längre perioder med hög vattenhalt. Därigenom finns en risk att både plantornas rötter och mykorrhizan (symbiotiska svamptrådar som växer med trädrötter och ökar trädens näringsupptag) får för lite syre, speciellt om gasutbytet mellan marken och luften samtidigt försämras genom att porerna trycks ihop och skärs av. Den försämrade syretillgången under blöta perioder skulle kunna påverka tillväxten i körspåren negativt, konstaterar forskarna i ett pressmeddelande från SLU.

 

Så här gjorde forskarna: Jordprover samlades in från den översta mineraljorden, både i och bredvid hjulspåren som orsakats av sex överfarter med en skotare lastad med virke (35 ton). Jordens fysikaliska egenskaper undersöktes sedan med hjälp av klassiska jordanalyser på laboratoriet och med röntgentomografi, en icke-destruktiv metod för att synliggöra porer tredimensionellt och därmed göra det möjligt att kvantifiera storleken på sammanhängande porer.


 

Publicerad:
 • Hans-Olof Mattson i avverkningsmogen granskog

  Hans-Olof varierar och maximerar

  Hans-Olof Mattsson i Raskamåla i Bräkne-Hoby har två ledstjärnor för sin skog: Hög produktion och variation. Han testar douglas, kustgran och lärk och ska sätta poppel längre fram. Målet är att bygga upp ett högt virkesförråd med högt slutvärde.
 • Annons
 • Nu svärmar barkborren

  Nu har granbarkborrarna börjat svärma i större delen av Götaland och Svealand, visar svärmningsövervakning.
 • Med trä som röd tråd i yrkeslivet

  Det finns många vägar till skogs- och träbranschen. Skogssverige har träffat Malin Lundström som idag säljer ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä.
 • Annons
 • Hon blir Skogsindustriernas nya vd

  Viveka Beckeman efterträder Carina Håkansson som vd för branschorganisationen Skogsindustrierna.
 • Johanna Sandahl

  ”Inte läge att laborera”

  Innan det gasas på med produktionshöjande åtgärder behöver skogs­bruket bli långsiktigt hållbart, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen.
 • Annons