SKOGENdebatt:

”Att värna klimatet är inte att lämna skogen vind för våg”

22 maj Skogen spelar en central roll i klimatomställningen och för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Tyvärr verkar EU-parlamentarikern Alice Bah Kuhnke glömt bort detta under sina fem år i Bryssel, skriver Ann-Charlott Folkesson, LRF Västerbotten.

”Att värna klimatet är inte att lämna skogen vind för våg”
Ann-Charlott Folkesson, LRF Västerbotten. Foto: Jenny Rehman.

  

”Att låta skogen vara skog är ingen dålig tanke”. Så sa EU-parlamentarikern Alice Bah Kuhnke under förra veckans direktsändning av programmet Toppkandidaterna i SVT. Ett program som spelades in i Umeå, långt ifrån Bryssel men bara fyra mil från min hemort Vännäs.  

Med “att låta skogen vara skog” menar Alice Bah Kuhnke att vi ska lämna den svenska skogen vind för våg och låta den agera kolsänka för resten av Europa. 

För att känna många skogsägare visar EU-parlamentarikern en ytterst begränsad förståelse för skogsbrukets innebörd. Det verkar inte heller som att hon förstår vad familjeskogsägarens långsiktiga arbete betyder för den gröna omställningen och våra barns framtid.  

Att ”låta skogen vara skog” skulle för oss familjeskogsbrukare innebära att släppa allt och se på hur generationer av kunskap och omsorg går förlorad. Vi ska inte längre gallra bort sjuka träd. Inte längre plantera nya träd. Inte heller utveckla den biologiska mångfalden i våra svenska skogar.

Genom att ”låta skogen vara skog” och inte aktivt ta hand om skogen får vi svenska skogar med döda och sjuka träd. Det är skogen som nästa generation får ärva. 

Att “låta skogen vara skog” skulle innebära ett stort bakslag för den gröna omställningen. Inte bara i Sverige utan hela Europa. Trä är en förnybar råvara som kan återvinnas, ofta i flera led.

Till sist kan den användas till energi. Därigenom kan träråvaran komma samhället till del som ersättning för fossila och resurskrävande råvaror. Men en skog som inte brukas kan inte bidra på det här viset.  

Den svenska skogen har gått i arv i flera generationer. Skogen är inte bara en inkomstkälla utan innehåller en stor portion känslomässigt värde för varje enskild skogsägare.

Som skogsägare vill man inget hellre än att överlämna skogen i minst lika bra skick till nästa generation, som den var i när man själv fick ta över den en gång i tiden. 

Snälla Alice Bah Kuhnke, stå inte i vägen för vårt viktiga arbete!

ANN-CHARLOTT FOLKESSON
Familjeskogsägare och ordförande LRF Västerbotten 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb