Återväxt varierar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
INVENTERING. Det svenska skogsbruket har blivit bättre på föryngring. Cirka 86 procent av föryngringsarealerna håller godtagbar kvalitet eller bättre. Men vissa län släpar efter.

Allt fler använder plantor och det gör att föryngringarna håller bättre kvalitet. Det berättar Lennart Svensson som är inventeringsledare för återväxtuppföljningen på Skogsstyrelsen. Dess­utom markbereder svenskarna mer än någonsin: 87 procent av den föryngringsavverkade arealen markbereds, visar Skogsstyrelsens statistik.
– Det som slog oss under inventeringen är den förhållandevis stora ökningen av godkända föryngringar, sex procent på bara några år, säger Lennart Svensson.

Annons
Annons

Diagram föryngringarGötaland och Svealand skulle ha betydligt mindre andel godkända föryngringar om lövplantor inte hade fått registreras som huvudplantor. Vidare förbättras resultaten något om man bortser från plantor som underkänts på grund av viltbetning.

Götaland och Svealand utmärker sig med bäst resultat: 88 respektive 87 procent av föryngringarna godkändes.
Men statistik kan vara knepig. De två landsdelarna ligger sannolikt några procent högre än Norrland beroende på att spontanföryngrad björk räknas in, trots att skogsägare som satsar på att sköta björk för produktionsändamål antagligen är få. 
Den vanligaste orsaken till ”icke godkänt” är för glest mellan plantorna, troligtvis ofta som en följd av viltbete.
Situationen varierar dock stort mellan olika län. I Jämtland är exempelvis 26 till 30 procent av föryngringsytorna icke godkända.  Här kan stora problem med sork ha spelat in.

På pappret ser det illa ut i Halland med hela 36 till 40 procent underkända föryngringar, men brist på spontanföryngrad björk har sannolikt påverkat.
– Här spelar tradition in. Vi markbereder inte på samma sätt som våra grannlän. Trots bördiga marker får vi inte samma självföryngring av löv och det ger oss ingen draghjälp i statistiken. Bördigheten gör också att vi har lite hårdare krav på täthet i granplanteringen. Det kan sannolikt ha påverkat, liksom att vi haft problem med snytbagge, säger Sven Nilsson, distriktschef på Skogsstyrelsen i Halland.

Fotnot. Statistiken gäller inventeringsperioden 2012/2013 till 2014/2015. Återväxtuppföljning beskriver återväxtens kvalitet och förutsättningar för den framtida skogsproduktionen, enligt Skogsstyrelsen. Syftet är att ge data till kontinuerlig uppföljning av skogspolitikens produktionsmål, däremot inte att lagföra eventuella överträdelser mot skogsvårdslagen.

SKOGEN 5/2016

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Bokdöd

  Ingen bot för bok

  SKADEGÖRARE. Forskarna vet inte om bokdöden kommer att fortsätta spridas. Klart är att den inte kan stoppas.
 • Annons
 • Spelteknik gör jobbet lättare

  Att köra skogsmaskinkranar med kranspetsstyrning ger maskinförarna en betydligt bättre arbetsmiljö. Dessutom sparar skogsbruket tid och därmed pengar. 
 • Här ska spån bli olja

  Kategorier: biodrivmedel, pyolysolja
  Under hösten påbörjas bygget av Europas första anläggning där sågspån omvandlas till råvara för biodrivmedel, så kallad till pyrolysolja.
 • Annons
 • Komatsu modell 895

  Skotarförsäljning skjuter fart

  MARKNAD. Skotarförsäljningen visar tecken på att öka jämfört med i fjol och ny etta på försäljningslistan är Komatsu. Även den genomsnittliga lastvikten ökar.
 • Forskningsmedel till skog och naturvård

  Nu finns 18,8 miljoner kronor att söka till forskning och kunskapsspridning om skog och naturvård.
 • Annons