Återväxt varierar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
INVENTERING. Det svenska skogsbruket har blivit bättre på föryngring. Cirka 86 procent av föryngringsarealerna håller godtagbar kvalitet eller bättre. Men vissa län släpar efter.

Allt fler använder plantor och det gör att föryngringarna håller bättre kvalitet. Det berättar Lennart Svensson som är inventeringsledare för återväxtuppföljningen på Skogsstyrelsen. Dess­utom markbereder svenskarna mer än någonsin: 87 procent av den föryngringsavverkade arealen markbereds, visar Skogsstyrelsens statistik.
– Det som slog oss under inventeringen är den förhållandevis stora ökningen av godkända föryngringar, sex procent på bara några år, säger Lennart Svensson.

Annons
Annons

Diagram föryngringarGötaland och Svealand skulle ha betydligt mindre andel godkända föryngringar om lövplantor inte hade fått registreras som huvudplantor. Vidare förbättras resultaten något om man bortser från plantor som underkänts på grund av viltbetning.

Götaland och Svealand utmärker sig med bäst resultat: 88 respektive 87 procent av föryngringarna godkändes.
Men statistik kan vara knepig. De två landsdelarna ligger sannolikt några procent högre än Norrland beroende på att spontanföryngrad björk räknas in, trots att skogsägare som satsar på att sköta björk för produktionsändamål antagligen är få. 
Den vanligaste orsaken till ”icke godkänt” är för glest mellan plantorna, troligtvis ofta som en följd av viltbete.
Situationen varierar dock stort mellan olika län. I Jämtland är exempelvis 26 till 30 procent av föryngringsytorna icke godkända.  Här kan stora problem med sork ha spelat in.

På pappret ser det illa ut i Halland med hela 36 till 40 procent underkända föryngringar, men brist på spontanföryngrad björk har sannolikt påverkat.
– Här spelar tradition in. Vi markbereder inte på samma sätt som våra grannlän. Trots bördiga marker får vi inte samma självföryngring av löv och det ger oss ingen draghjälp i statistiken. Bördigheten gör också att vi har lite hårdare krav på täthet i granplanteringen. Det kan sannolikt ha påverkat, liksom att vi haft problem med snytbagge, säger Sven Nilsson, distriktschef på Skogsstyrelsen i Halland.

Fotnot. Statistiken gäller inventeringsperioden 2012/2013 till 2014/2015. Återväxtuppföljning beskriver återväxtens kvalitet och förutsättningar för den framtida skogsproduktionen, enligt Skogsstyrelsen. Syftet är att ge data till kontinuerlig uppföljning av skogspolitikens produktionsmål, däremot inte att lagföra eventuella överträdelser mot skogsvårdslagen.

SKOGEN 5/2016

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Södra har utsett ny vd

  Kategorier: Södra, Lotta Lyrå
  Lotta Lyrå har utsetts till ny vd och koncernchef för Södra. Hon kommer närmast från Clas Ohlsson men har bakgrund hos Södra.
 • Annons
 • Hans-Olof Mattson i avverkningsmogen granskog

  Hans-Olof varierar och maximerar

  Hans-Olof Mattsson i Raskamåla i Bräkne-Hoby har två ledstjärnor för sin skog: Hög produktion och variation. Han testar douglas, kustgran och lärk och ska sätta poppel längre fram. Målet är att bygga upp ett högt virkesförråd med högt slutvärde.
 • Nu svärmar barkborren

  Nu har granbarkborrarna börjat svärma i större delen av Götaland och Svealand, visar svärmningsövervakning.
 • Annons
 • Med trä som röd tråd i yrkeslivet

  Det finns många vägar till skogs- och träbranschen. Skogssverige har träffat Malin Lundström som idag säljer ett giftfritt substitut till kopparimpregnerat trä.
 • Hon blir Skogsindustriernas nya vd

  Viveka Beckeman efterträder Carina Håkansson som vd för branschorganisationen Skogsindustrierna.
 • Annons