Åtal mot närmare 100 skogsägare

6 december 2006 Åtal mot 50 till 100 skogsägare. Det blir resultatet av de hårdare skogsskyddsreglerna i stormområdet, enligt Skogstyrelsens bedömning.

Anmälningarna gäller främst skogsägare som fått chansen att ta ut virket men inte agerat.
Resultatet av lagligt och olagligt kvarlämnat stormvirke blev omfattande angrepp av granbarkborrar. En miljon kubikmeter skog i Götaland är skadad. Angreppen finns över hela det stormdrabbade området men med tyngdpunkt på de centrala, östra och södra delarna.

Skogsstyrelsen förbereder nu åtgärder inför år 2007. Med stor sannolikhet skärps skyddsföreskrifterna i Skogsvårdslagen. En effektiv motåtgärd skulle vara ett förbud mot gallring i äldre grandominerad skog.

Den varma sommaren med svår torka har medfört en väldigt snabb ökning av antalet granbarkborrar i sydöstra Sverige. Samtidigt har trädens motståndskraft försvagats.
— Vi befinner oss redan nu i en situation som under normala väderförhållanden hade uppkommit först år 2007 eller senare. En mycket viktig faktor inför nästa år är om den nya generationen granbarkborrar hinner utvecklas färdigt i år och hur stor andel som övervintrar i träden, säger Jörgen Ringagård på Skogsstyrelsen.

Text: Erik Viklund

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb