Askskottsjukan hot mot många arter

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Ask med viss resistens omgärdas av sjuka träd. Foto: Per Fornling.
Om askskottsjuka slår ut Sveriges askbestånd hotas inte bara livets träd. Utan en rad arter av insekter, lavar, svampar och mossor skulle också drabbas hårt. 

Svampsjukdomen askskottsjuka hotar inte bara själva träden utan en mängd arter. Av de 483  som på olika sätt lever på askar bedöms 115  löpa risk att dö ut om askarna försvinner i Sverige.  Det visar forskare från SLU i en ny studie.

Annons
Annons

En besvärande omständighet är att alm, som skulle kunna fungera som livsmiljö för vissa av arterna, också drabbas av sjukdom, nämligen almsjukan.

Ett sätt att rädda asken är att ta hand om de askindivider som har viss resistens mot sjukdomen. Det handlar om en liten andel, bara 1-5 procent. Forskarna arbetar med att identifiera dessa motståndskraftiga träd för att använda dem i plantodling. 

”Tyvärr går det långsamt på grund av bristande resurser. Möjligen beror det låga intresset på att asken har ett relativt litet kommersiellt värde, då den bara utgör 0,1 procent av virkesförrådet i Sverige. Likväl är det ett betydelsefullt träd, både kulturellt och för dess egenskaper. Asken är i högsta grad ekologiskt viktig eftersom många andra arter är beroende av trädet. Om asken försvinner förlorar vi också mycket av den biodiversitet som är kopplad till trädet, säger Michelle Cleary, vid SLU:s institution för sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp, i ett pressmeddelande.

I en kartläggning, som bygger på data från Artdatabanken vid SLU, visar forskarna att hela 483 arter är kopplade till askträden, däribland 211 olika skalbaggar och 30 fjärilar, liksom 87 lavar, 71 mossor och 65 svampar. Av alla dessa är 11 procent helt beroende av asken för sin överlevnad och ytterligare 23 procent föredrar asken framför andra trädslag. Forskarna talar om en dominoeffekt. Faller asken faller alltså många andra delar i ekosystemet.

Asken har också spelat en viktig roll i den fornnordiska mytologin där den kallas för livets träd.

 

 

Publicerad:
 • Väntad nedgång för Sveaskog

  Kategorier: Sveaskog
  Sveaskogs operativa rörelseresultat sjönk med 28 procent för årets nio första månader jämfört med samma period förra året.
 • Annons
 • Sänkt rörelseresultat men ökade leveranser för Mellanskog

  Kategorier: Mellanskog
  När Mellanskog summerar årets tre första kvartal syns en ökning i omsättning och leveranser men ett minskat rörelseresultat.
 • Minusresultat för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Nybildade Norra Skog belastades med omstruktureringskostnader och gjorde en förlust på 33 miljoner före skatt.
 • Annons
 • Kraftigt resultatfall för Södra

  Kategorier: Södra
  Lägre priser på avsalumassa tyngde Södras kvartalsresultat. Detta trots högre leveransvolymer av huvudprodukterna jämfört med i fjol.
 • Ungskogsröjning ökar

  Allt större areal sköts i den brukade skogen. Det gäller framför allt genom röjning. Plantering ökar också, men knappast med contortatall som dalar i popularitet.
 • Annons