Aska skyddar mot snytbagge

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Snytbaggar vill inte gnaga på skogsplantor som tagit upp ämnen från aska, visar forskning.

Det är när plantorna tar upp kisel ur askan som det får en avskräckande effekt på snytbaggar, enligt ett pressmeddelande från Skogssällskapet. En stor del av kiseln, cirka 60 procent, hamnar i barken och det är den som snytbaggen normalt sett tycker om att gnaga av. Om den inte innehåller kisel,  vill säga.

Annons
Annons

– Det blir inte så trevligt för snytbaggarna att äta från den barken, det gnisslar mellan tänderna. Dessutom bidrar kiseln till en minskning av substanser som attraherar insekterna och en ökning av substanser som de inte tycker om, så kallade repellenter, säger Maria Greger.
Hon är forskare vid Stockholms universitet och har lett ett projekt som studerat askåterföringens effekter.
Studien har undersökt hur stor mängd aska som behövs för att ge en kiselhalt som avskräcker snytbaggarna. Det räcker med 0,5–1 ton aska per hektar. Det kan jämföras med det generella måttet för askåterföring inom skogsbruket som idag är tre ton aska per hektar.
Studien visade att både tall och gran i hög grad kunde tillgodogöra sig kisel ur askorna.
Ett ökat kiselupptag i växterna ger även andra positiva effekter på skogen.
– Vi har sett en ökad fiberproduktion, en bättre biomassaproduktion och att tjockleken på cellväggarna ökat till det dubbla, säger Maria Greger.
 Från Skogssällskapets sida tycker man att resultaten är spännande.
– Det ger goda skäl att utveckla användningen av askåterföring inom skogsbruket, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef.
Projektet, som avslutades sommaren 2022, har bedrivits vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet och finansierats av Skogssällskapet, Energiforsk och Stiftelsen Stina Werners fond. 
 
Om kisel: ett vanligt ämne i marken som främst kommer från växter som dött eller tappat blad. Det är mycket är hårt bundet i jordpartiklarna. Andelen kisel har minskat, avverkning av träd och att skogsrester används som biobränsle är tänkbara orsaker. Askåterföring innebär att aska sprids i skogen och återför näringsämnen som till exempel kalcium, kalium, fosfor och kisel
 Källa:  Skogssällskapet.
 
 
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • "Skogen borde få växa klart före slutavverkning"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Simon Rudin.
  SKOGENdebatt. Vad ska hända med våra fastigheter i renbetesland när vi inte får slutavverka? Det undrar skogsägare Simon Rudin som anser att utebliven tillsyn av storskogsbruket fått förödande konsekvenser.
 • Annons
 • Europa eldar med trä

  En perfekt storm har ökat efterfrågan på träbaserade bränslen över hela Europa, rapporterar DN.
 • Är det dags för nya sortiment?

  Virkespriserna har gått upp i vinter, men det har också kostnaderna för till exempel avverkning. Men även priset på energived stiger. Kan höjda priser på skogsbränsle ändra spelplanen? Kan det bli mer lönsamt att satsa på bränsleved? Eller andra mindre vanliga sortiment? Svara på månadens fråga!
 • Annons
 • Självsådd contorta blir invasiv art 

  Kategorier: contorta
  När contortatallen introducerades i Sverige trodde man inte att den kunde självföryngras. Det var fel. Nu riskerar trädslaget att bli en invasiv art på myrar i norr. 
 • Nytt nummer av SKOGEN!

  Strax dimper SKOGEN 3/2023 ner i brevlådor landet runt, men redan nu finns det tillgängligt i digital form – för både prenumeranter och lösnummerläsare. Månadens tema är Utbildningsguide.
 • Annons