Artskyddsförordningen ändras

4 mars 2022 Regeringen ska ändra artskyddsförordningen för att undanröja den situation som skogsägare hamnat i, säger miljöminister Annika Strandhäll (S) till SVT.

Artskyddsförordningen ändras

Ändringen ska vara genomförd inom några månader. Orsaken till den snabba processen är Skogsstyrelsens striktare tolkning av artskyddet som innebär att skogsägare måste ta hänsyn till varje enskild fågel, hotad eller inte, inför skogsbruksåtgärder.

Det var i en intervju på torsdagen som miljöministern offentliggjorde beslutet. Hon bekräftade det senare på Twitter.

– Det besked jag lämnar idag är att regeringen och jag med stor skyndsamhet kommer att ändra i artskyddsförordningen och jag hoppas ha en sådan förändring på plats inom de närmaste månaderna, säger hon till SVT.

– Mer specifikt handlar det om att artskyddsbestämmelserna i fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet kommer att införlivas var för sig i artskyddsförordningen så som de uttrycks i respektive EU-direktiv, fortsätter Annika Strandhäll.

Vidare säger hon att miljöbalken ska ses över samt att Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen får i uppdrag att ta fram vägledning och strategier för hur skogsbruk ska kunna bedrivas med hänsyn till både verksamhetens ekonomi och till lagstadgat naturskydd. Den osäkerhet som idag råder kring vilka krav och lagar som gäller ska undanröjas, uppger hon.

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist säger i ett pressmeddelande att han välkomnar beskedet 

– Det här är ett viktigt besked som regeringen ger idag, men tillsvidare måste vi som myndighet naturligtvis jobba enligt de regelverk som gäller just nu.

–  Regeringens beslut att ändra i artskyddsförordningen är positivt både för skogsbruket och för naturvården. Vår skogspolitik bygger på de jämställda målen, och det är centralt att de ansträngningar och insatser vi gör för naturvården också görs där de får så stor nytta som möjligt, säger Herman Sundqvist. 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb