”Arterna har fått det bättre”

26 november 2014 Skogens arter har inte fått det sämre sedan ”det moderna skogsbruket” infördes på 1950-talet. Snarare bättre. Det skriver prof em Dag Lindgren i en analys. "Det är inte empiriskt belagt att artutdöendet i den svenska skogen ökat i nämnvärd grad genom förändringar i skogsbruksmetoder kring 1950, trots att detta brukar framhävas från naturvårdshåll", skriver Lindgren.

Ofta hänvisar miljödebattörer till rödlistan. Men att en art är kategoriserad som utdöd i rödlistan, behöver inte innebära att den är utdöd. Den kan ”återupptäckas” med dagens bättre metoder. Arter som är upptagna som utdöda finns ibland kvar i små oupptäckta populationer. Andra arter återinvandrar. Närmare en tiondel av de nationellt utdöda arterna 2005 klassificerades inte utdöda 2010, påpekar Dag Lindgren.

Förändringar i skogsbruket, såsom den sedan 1950 ökande andelen av skog som uppkommit efter kalavverkning, verkar inte haft en spårbar negativ effekt på artutdöendet. Och det verkar inte troligt att artutdöendet kommer att öka i framtiden till oroande nivåer. Det bor färre människor på landsbygden nu än 1750, och bara hälften så många som 1940. En mycket mindre del av dem som faktiskt bor på landsbygden påverkar skogen nu. Ur många aspekter var alltså stressen på skogen, och därmed dess arter, större före 1950 än nu.

Läs Dan Lindgrens analys här.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb