Arealen röjd skog ökar

30 september 2014 Arealen röjd ungskog har ökat med 150 000 hektar från 2000 till 2013, visar färsk statistik i Skogsstyrelsens statistiska årsbok. För den intresserade ger årsboken en bra helhetsbild av svenskt skogsbruk och dess utveckling. Nytt för i år är en sammanställning över stormskadorna i skogen de senaste 80 åren.

Ytterligare en nyhet är att uppgifter från Skogsstyrelsens årliga enkätundersökningar till stor- och småskaligt skogsbruk har sammanställts på ett nytt sätt som visar utvecklingen för olika skogsvårdsåtgärder de senaste 13 åren.

– Årsboken ger en heltäckande bild av svenskt skogsbruk och skogsnäring och är därmed ett viktigt verktyg i vårt arbete med att kontinuerligt följa upp utvecklingen i skogen. Samtidigt är den en viktig kunskapskälla för alla med intresse av skog, säger Monika Stridsman, generaldirektör Skogsstyrelsen.

Årsboken finns att ladda ner som pdf-version på Skogsstyrelsens webbplats. En tryckt version kommer i mitten av oktober.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogsJobb