Arbetsmiljöverket: ”Kräv säkerhet i upphandlingen”

22 juli 2014 I april kom Arbetsmiljöverkets dystra rapport om säkerhetsläget i skogen. Siffrorna
visar att det inte är ovanligt med skador på jobbet och att alldeles för många företag saknar
rutiner. SKOGEN har kollat upp hur man kan vända trenden.

Arbetsmiljöverket: ”Kräv  säkerhet i upphandlingen”

Under 2012 och 2013 inspekterade Arbetsmiljöverket 1254 små arbetsplatser inom skogsbranschen. 

 

Resultatet blev bland annat en rekommendation till det egna verket att arbeta mer med information om regelverk för skogs- arbete till beställare och större aktörer. Man vill arbeta för att arbetsmiljöfrågor ska beaktas redan från början vid upphandlingar. Beställare, vanligen de stora skogsbolagen, är de som tidigt bestämmer nivån på säkerhets-kulturen, anser projektgruppen som arbetat med inspektionerna.

 

Efter inspektionerna ställdes totalt 2760 krav. De vanligaste (620 krav) rörde brister i det systematiska, förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det saknas också tillräckligt antal personer som kan ge första hjälpen (209 krav), och det förekommer bristande rutiner för ensamarbete i skogen (212 krav). 

 

Medan Arbetsmiljöverket ser faror i att folk kan skadas på grund av att olyckor inte förebyggs, så verkar skogsbranschen mer fokusera på varselkläder och personalutrymmen samt kommande sanktionsavgifter för kunskap om motorkedjesågsarbete, enligt projektrapporten. Och så är det kanske – det är ju tydliga saker som syns och känns, medan rutiner för att förebygga olyckor bara märks när de saknas och något har hänt. 

Branschföretagens egna förklaringar till att det är som det är handlar om tidsbrist och ekonomisk press, och man upplever arbetsmiljöfrågorna som krångliga. De olika och varierande arbetssituationerna gör det svårt att bedöma risker. Väder, terräng, maskiner och den mänskliga faktorn är svårbedömda i förväg. Och hur ska man få tid att göra riskbedömningar regelbundet och skriftligt?

 

Men det är just vad som behövs för att få ner olycksriskerna. Och, som Arbetsmiljö-verket skriver i rapporten, det kostar både arbetstagaren, företagaren och samhället om olyckan är framme.

 

 

FAKTA

Sexton personer dog inom skogsbruket mellan 2008 och 2013.
Arbetsmiljöverket bedömer att det finns en underrapportering i branschen av olyckor och tillbud.
Inom skogsbranschen är 40 500 personer sysselsatta på 27 500 arbetsställen.

SKOGEN 6-7/2014

 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb