Arbetsmiljöverket: ”Kräv säkerhet i upphandlingen”

Bild för ulla.sundin.beck@telia.com Written by ulla.sundin.bec... On the
Första förband på skogsarbetare
Arbetsmiljöverkets rapport visar att många företag saknar tillräckligt antal personer som kan ge första hjälpen.
I april kom Arbetsmiljöverkets dystra rapport om säkerhetsläget i skogen. Siffrorna visar att det inte är ovanligt med skador på jobbet och att alldeles för många företag saknar rutiner. SKOGEN har kollat upp hur man kan vända trenden.
Under 2012 och 2013 inspekterade Arbetsmiljöverket 1254 små arbetsplatser inom skogsbranschen. 
 
Annons
Annons

Resultatet blev bland annat en rekommendation till det egna verket att arbeta mer med information om regelverk för skogs- arbete till beställare och större aktörer. Man vill arbeta för att arbetsmiljöfrågor ska beaktas redan från början vid upphandlingar. Beställare, vanligen de stora skogsbolagen, är de som tidigt bestämmer nivån på säkerhets-kulturen, anser projektgruppen som arbetat med inspektionerna.
 
Efter inspektionerna ställdes totalt 2760 krav. De vanligaste (620 krav) rörde brister i det systematiska, förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det saknas också tillräckligt antal personer som kan ge första hjälpen (209 krav), och det förekommer bristande rutiner för ensamarbete i skogen (212 krav). 
 
Medan Arbetsmiljöverket ser faror i att folk kan skadas på grund av att olyckor inte förebyggs, så verkar skogsbranschen mer fokusera på varselkläder och personalutrymmen samt kommande sanktionsavgifter för kunskap om motorkedjesågsarbete, enligt projektrapporten. Och så är det kanske – det är ju tydliga saker som syns och känns, medan rutiner för att förebygga olyckor bara märks när de saknas och något har hänt. 
Branschföretagens egna förklaringar till att det är som det är handlar om tidsbrist och ekonomisk press, och man upplever arbetsmiljöfrågorna som krångliga. De olika och varierande arbetssituationerna gör det svårt att bedöma risker. Väder, terräng, maskiner och den mänskliga faktorn är svårbedömda i förväg. Och hur ska man få tid att göra riskbedömningar regelbundet och skriftligt?
 
Men det är just vad som behövs för att få ner olycksriskerna. Och, som Arbetsmiljö-verket skriver i rapporten, det kostar både arbetstagaren, företagaren och samhället om olyckan är framme.
 

 

FAKTA

Sexton personer dog inom skogsbruket mellan 2008 och 2013.
Arbetsmiljöverket bedömer att det finns en underrapportering i branschen av olyckor och tillbud.
Inom skogsbranschen är 40 500 personer sysselsatta på 27 500 arbetsställen.

SKOGEN 6-7/2014

 
Publicerad:
Bild för ulla.sundin.beck@telia.com
Ulla Sundin Beck
Frilansjournalist
 • Väntad nedgång för Sveaskog

  Kategorier: Sveaskog
  Sveaskogs operativa rörelseresultat sjönk med 28 procent för årets nio första månader jämfört med samma period förra året.
 • Annons
 • Sänkt rörelseresultat men ökade leveranser för Mellanskog

  Kategorier: Mellanskog
  När Mellanskog summerar årets tre första kvartal syns en ökning i omsättning och leveranser men ett minskat rörelseresultat.
 • Minusresultat för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Nybildade Norra Skog belastades med omstruktureringskostnader och gjorde en förlust på 33 miljoner före skatt.
 • Annons
 • Kraftigt resultatfall för Södra

  Kategorier: Södra
  Lägre priser på avsalumassa tyngde Södras kvartalsresultat. Detta trots högre leveransvolymer av huvudprodukterna jämfört med i fjol.
 • Ungskogsröjning ökar

  Allt större areal sköts i den brukade skogen. Det gäller framför allt genom röjning. Plantering ökar också, men knappast med contortatall som dalar i popularitet.
 • Annons