Arbetslösa kan få jobb i skogsnäringen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen samarbetar för att arbetslösa ska få jobb inom skogsnäringen.

Generaldirektörerna Monika Stridsman, Skogsstyrelsen och Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingen, har skrivit under en överenskommelse som ska se till att fler personer som står långt från arbetsmarknaden kommer ut i jobb. Överenskommelsen ska bidra till kompetensförsörjning inom skogsnäringen.
Den har också som mål att bidra till att personer som har stått utanför arbetsmarknaden nu snabbare ska komma tillbaka till arbetslivet.
– Det kommer behövas fler människor inom skogsnäringen. Det känns därför tillfredsställande att genom samverkan med Skogsstyrelsen bidra till att svara mot detta behov samtidigt som personer som står långt från arbetsmarknaden får en chans att komma ut i jobb, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.
Skogsbranschen står inför en pågående generationsväxling, vilket i sin tur betyder att det kommer uppstå rekryteringsbehov.
Samarbetet kommer att ske både på nationell och regional nivå och kommer att gälla tillsvidare.
 

– Vi har haft ett mångårigt gott samarbete med Arbetsförmedlingen och är övertygade om att vi genom denna överenskommelse kan fokusera våra insatser ytterligare så att fler kommer i arbete, säger Monika Stridsman, generaldirektör Skogsstyrelsen.
Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsen har även tidigare samarbetat för att bryta människors arbetslöshet. 2013 tecknades en överenskommelse där drygt 2000 personer deltog.
Ungefär 20 procent av deltagarna hade någon form av anställning 180 dagar efter avslutad tid i projektet.
 

Annons
Annons

Publicerad:
 • FSC: Vi välkomnar synpunkter och dialog

  Kategorier: SKOGENdebatt, FSC Sverige
  SKOGENdebatt. Lars M Johansson frågar om FSC Sverige har blivit en hemlig grupp för några få invalda. FSC Sverige är en medlemsdriven frivilligorganisation som strävar efter dialog och öppenhet, och vi vill gärna få fler medlemmar och användare, skriver styrelserepresentanter i en replik.
 • Annons
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Bygg ditt eget paradis

  Skogsnäringen har säkert lika många namn för virke som inuiterna sägs ha för snö. Men vi är nog lika fattiga på synonymer för landskapsvård som inuiterna är när de ska prata om beachvolleyboll.
 • Väntad nedgång för Sveaskog

  Kategorier: Sveaskog
  Sveaskogs operativa rörelseresultat sjönk med 28 procent för årets nio första månader jämfört med samma period förra året.
 • Annons
 • Sänkt rörelseresultat men ökade leveranser för Mellanskog

  Kategorier: Mellanskog
  När Mellanskog summerar årets tre första kvartal syns en ökning i omsättning och leveranser men ett minskat rörelseresultat.
 • Minusresultat för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Nybildade Norra Skog belastades med omstruktureringskostnader och gjorde en förlust på 33 miljoner före skatt.
 • Annons