Aracruz kämpar för att behålla marken

12 september 2007 Skogsbolaget Aracruz Celulose måste avstå 11 000 hektar till ursprungsbefolkningen. Det har justitieministern i Brasilien beslutat. Nu vill bolaget ha garantier för att inte mer mark sätts av till samma ändamål.

Beslutet är fortsättningen på en lång tvist och det första området på 1 700 hektar fick skogsbolaget ge upp år 1981. Nu menar man att de återkommande utvidgningarna försvårar investeringar, bland annat i vägar och plantager.

Bolagets företrädare framhåller att man under de gångna åren inte brutit mot lagstiftning och givna tillstånd när man tidigare använt marken.

Aracruz Celulose står för en dryg fjärdedel av världens eucalyptusmassa. Bolaget har 280 000 hektar eucalyptusplantager och 150 000 hektar reservat. 88 000 hektar brukas åt bolaget på kontrakt med 3000 små skogsbrukare.

Aracruz Celulose äger hälften av Veracel Celuloses anläggning som kan producera 900 000 ton massa om året. Den andra hälften ägs av Stora Enso.

Läs mer»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb