Är det viltet som styr i din skog?

2 september 2022 Präglas din skötsel av viltanpassning? Väljer du trädslag för att undvika betesskador? Hägnar du? Skapar du viltbete genom att till exempel spara löv?
Eller är det ingen idé att kämpa mot viltbetesskador?
Men kanske ger viltet något tillbaka för din möda? Har du extraintäkter från jakt, turism eller annat? 
Svara på månadens fråga!

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Simeon säljer på Biometria
SkogsJobb