År 2040 sköter luftskeppsrobotarna virkestransporterna

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
DEBATT. Luftskeppsrobotar som kvistar stockar och sedan fraktar de från skogen till sågen skulle värna både natur och klimat. Science fiction? Enligt Mats Hagner, professor emeritus, behövs bara en anpassning av befintlig teknik.

År 2040 görs transporter med luftskeppsrobotar. Robotarna är billiga därför att de är enkla och massproducerade för lyft av 10, 500 och 50 000 kilo. De kan samarbeta vid tunga lyft. De behöver inte ha hög hastighet därför att timkostnaden är låg och fågelvägen är kort och billig. Meteorologerna ser till att de undviker oväder och leder dem till det luftskikt som rör sig i bästa riktning.

Annons
Annons

Flygande luftskeppsrobotarPå bildens övre del visas en robot som är på väg till sågverket.
(Klicka på bilden för större version.)
Helium finns i säckar av grafen inne i en yttre lufttät säck utan inre skelett. Säcken tål det högre tryck som uppstår när luften trycks ihop av fläktar som sitter i hål på undersidan. Detta reglerar lyftkraften. Roboten flyter alltid tyngdlös genom luften med hjälp av nästan ljudlösa fläktar.

Ingen pilot finns i roboten. En centraldator känner till GPS för varje robot och den optimerar transporterna. Robotarna arbetar på natten för att deras skugga inte skall reducera solljuset till odlingarna. På dagen laddar de i stillhet sitt batteri som sitter i säckens tyg under solcellerna.

Vid lastning och lossning vinschas en grip ner 100 m. Den styrs med tre reversibla propellrar i x-, y- och z- led. Precisionen underlättas genom avståndsmätning med ultraljud och laser. Personer sover i en ultralätt kabyss när de skall arbeta på annan plats nästa dag.

På bildens övre del visas en robot som är på väg till sågverket med 50 ton hela trädstammar utan grenar som plockats rätt upp ur skogen. Träden kvistades stående. Ingen terrängtransport och inga bilvägar. Virket skördas och fraktas med minimala utsläpp av CO2. Mark, vatten och biodiversitet störs minimalt.

MATS HAGNER
Professor emeritus SLU
Uppfinnare och illustratör.

 

Publicerad:
 • "Vi kan inte längre använda skogen som förut"

  Kategorier: debatt, Henrik Petrén
  DEBATT. Verkligheten tvingar oss nu alla att se på skogen på ett helt nytt sätt – en livsviktig kolsänka som vi måste sköta på rätt sätt. Skogsägarna har en nyckelroll, skriver Henrik Petrén.
 • Annons
 • Ingen brådska att ta ut bränd skog

  Det finns ingen anledning att skynda sig ut för att upparbeta den brända skogen. Det räcker att göra det till våren. Torkan har minskat risken för skadeinsekter i höst.
 • Nu kartläggs trädens samhällsnytta

  Vilken samhällsnytta gör stadsträden? Ett projekt ska hjälpa kommuner och företag att presentera siffror på det.
 • Annons
 • Skogsentreprenörer får ersättning för stoppat skogsarbete

  Många skogsentreprenörer har varit tvungna att begränsa verksamheten på grund av den höga brandrisken i sommar. Södra ersätter nu sina avtalsentreprenörer för en veckas produktionsbortfall.
 • Vad vet du om allemansrätten?

  Inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Men vad får du göra och inte göra i praktiken? I Skogssveriges quiz kan du testa dina kunskaper.
 • Annons