År 2040 sköter luftskeppsrobotarna virkestransporterna

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
DEBATT. Luftskeppsrobotar som kvistar stockar och sedan fraktar de från skogen till sågen skulle värna både natur och klimat. Science fiction? Enligt Mats Hagner, professor emeritus, behövs bara en anpassning av befintlig teknik.

År 2040 görs transporter med luftskeppsrobotar. Robotarna är billiga därför att de är enkla och massproducerade för lyft av 10, 500 och 50 000 kilo. De kan samarbeta vid tunga lyft. De behöver inte ha hög hastighet därför att timkostnaden är låg och fågelvägen är kort och billig. Meteorologerna ser till att de undviker oväder och leder dem till det luftskikt som rör sig i bästa riktning.

Annons
Annons

Flygande luftskeppsrobotarPå bildens övre del visas en robot som är på väg till sågverket.
(Klicka på bilden för större version.)
Helium finns i säckar av grafen inne i en yttre lufttät säck utan inre skelett. Säcken tål det högre tryck som uppstår när luften trycks ihop av fläktar som sitter i hål på undersidan. Detta reglerar lyftkraften. Roboten flyter alltid tyngdlös genom luften med hjälp av nästan ljudlösa fläktar.

Ingen pilot finns i roboten. En centraldator känner till GPS för varje robot och den optimerar transporterna. Robotarna arbetar på natten för att deras skugga inte skall reducera solljuset till odlingarna. På dagen laddar de i stillhet sitt batteri som sitter i säckens tyg under solcellerna.

Vid lastning och lossning vinschas en grip ner 100 m. Den styrs med tre reversibla propellrar i x-, y- och z- led. Precisionen underlättas genom avståndsmätning med ultraljud och laser. Personer sover i en ultralätt kabyss när de skall arbeta på annan plats nästa dag.

På bildens övre del visas en robot som är på väg till sågverket med 50 ton hela trädstammar utan grenar som plockats rätt upp ur skogen. Träden kvistades stående. Ingen terrängtransport och inga bilvägar. Virket skördas och fraktas med minimala utsläpp av CO2. Mark, vatten och biodiversitet störs minimalt.

MATS HAGNER
Professor emeritus SLU
Uppfinnare och illustratör.

 

Publicerad:
 • Veronika Holmsten

  Kampsportaren fann drömyrket

  Kategorier: Ny på jobbet, skogsjobb
  ELDDOP Veronika Holmsten fick en tuff start som produktionsledare hos Stora Enso i Ljusdal i maj. Sommarhettan skapade extrema förhållanden för avverkningslagen. Men hon stortrivs med jobbet.
 • Annons
 • Granbarkborren värsta skadegöraren

  Skadorna på skogen ökade kraftigt under förra året på grund av torka och värme. Mest omfattande skador orsakades av granbarkborren.
 • Skogsskador gör att fler vill avverka

  Storm och barkborre har satt avtryck i avverkningsanmälningarna. Arealen som skogsägare anmälde ökade med 16 procent i mars jämfört med motsvarande månad 2018. 
 • Annons
 • Stormvirke räddas genom utskeppning

  Stormen Alfrida i början av januar fällde minst en halv miljon kubikmeter skog varav det mesta i Uppland. Tack vare ett omfattande samarbete kan nu utskeppningarna av stormvirke börja.
 • ”Den svenska skogen –  bioekonomins välsignelse”

  Den hållbara svenska skogen är en välsignelse när vi tar ett steg framåt för att ställa om till bioekonomi. Det sa näringsminister Ibrahim Baylan när han inledningstalade på Bioekonomiskt forum i Stockholm.
 • Annons