Äntligen överens

28 januari 2008 FSC tillåter fortsatt användning av insektsgifter under 2008. En långvarig konflikt är därmed troligen löst.

Skogsföretag, facket och miljörörelsen har länge misslyckats att enas i frågan om insekticiderna. Men nu finns ett gemensamt beslut. Undantag för giftanvändningen kan komma att ges även för 2009 och 2010.

– Undantagen kommer att gälla imidakloprid som ingår i Merit Forest, konstaterar Jonas Rudberg, skogshandläggare på Naturskyddsföreningen. Det blir inga undantag för de två nya ämnen som finns på marknaden, esfenvalerat och lambda-cyhalotrin. Efter 2010 blir det inga undantag alls, då gäller grundregeln i FSC-standarden fullt ut.

Cypermetrin har redan blivit förbjudet av FSC, från den första februari i år.

– Med ett tidigare stopp hade de alternativa medlen sannolikt funnits på marknaden i full skala idag. Det säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen och får medhåll av Skogs- och Träfacket.

Näringslivet och miljörörelsen har det svårt med uppdateringen av miljökraven inom FSC. Skogsbranschen är ganska nöjd med insatserna som de ser ut i dag men miljöorganisationerna vill kontinuerligt skärpa kraven.

– Om skogsbolagen fortsätter motsätta sig skärpta miljökrav i FSC-standarden kan det leda till att både miljörörelsen och marknaden tappar intresse för FSC, säger Jonas Rudberg på Naturskyddsföreningen.

Text: Bengt Ek bengt@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb