Äntligen minskar angreppen 

11 december 2023 Skador efter granbarkborrar i svenska skogar har minskat kraftigt. Årets inventering visar på en halvering jämfört med 2022.

Äntligen minskar angreppen 
Foto: Sören Wulf/SLU

Det är SLU som på uppdrag av Skogsstyrelsen genomfört den senaste inventeringen och för första gången på flera år har trenden av ständigt ökade angrepp nu börjat peka nedåt, om en från en väldigt hög nivå.

– Äntligen verkar det som att trenden har vänt efter flera år med enormt stora skador av granbarkborrarna. Det var varmt och torrt i juni när huvudsvärmningen ägde rum, men tack vare regnet som kom senare fick vi inte någon ytterligare svärmning på sensommaren, säger Mattias Sparf, sakkunnig på granbarkborre på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Inventeringar har genomförts i delar av Götaland och Svealand och resultatet pekar på att omkring 2,2 miljoner kubikmeter stående gran har dött efter angrepp av granbarkborre under 2023. Detta kan jämföras med drygt 5 miljoner förra året och över 8 miljoner kubik rekordåret 2021.

Svealand har generellt sett klarat sig bättre än Götaland.

Ett annat resultat av inventeringen är att få klarhet i hur mycket död skog som angripits under året som fortfarande står kvar. För 2023 är den siffran hela 72 procent, och det är i paritet med förra året.

Tillsammans med en mängd träd som angripits tidigare än så, och fortfarande står kvar, innebär det enligt Skogsstyrelsen både en säkerhetsrisk för allmänheten och ett hinder för återbeskogning.

– Följden är att vi fått så kallade skelettskogar, det vill säga skogar med stora mängder döda granar. Vi uppmanar ingen att städa sin skog, enstaka döda träd är viktiga för den biologiska mångfalden och ska få stå kvar. Men har man som skogsägare stora områden med döda granar kan man behöva avverka för att möjliggöra åtgärder för att ny skog ska kunna komma upp, säger Mattias Sparf i pressmeddelandet.

SLU har genomfört inventeringen inom Nationell Riktad Skogsskadeinventering (NRS) som bygger på Riksskogstaxeringens permanenta provytor i östra Götaland (Östergötland, Kalmar, Kronberg och Blekinge län) och Svealand (exklusive norra Dalarna) och södra Gävleborgs län. Inventeringen har gjorts på ytor i äldre bestånd med minst 30 procents andel gran.  

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb