Ansträngt SLU hanterar utländska sökanden

25 juni 2008 SLU sätter nu in extra resurser för att hinna hantera alla de ansökningar (totalt 1757 stycken) till universitetskurser, som har kommit till SLU från studenter utanför EU och EES.

Beslutet att hantera ansökningar istället för att slänga dem togs av SLU:s ledning under tisdagen.

– Vi kommer att sätta in extra resurser för att klara av att hantera ansökningarna till SLU, säger Roger Pettersson, chef för Student- och utbildningsservice vid SLU. Det innebär att vår personal får arbeta övertid, tar in extra personal och att vi skjuter på semestrar för att hinna bli klara före den 7 juli.

SLU hoppas att Högskolverket fortsättningsvis väljer att stödja lärosätena med konstruktiva förslag till lösningar för att förhindra att samma situation uppkommer i framtiden.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb